"สภากาชาดไทย" ระบุสั่งจองโมเดอร์นา 1 ล้านโดสไม่ใช่การตัดยอด

"สภากาชาดไทย" ระบุสั่งจองโมเดอร์นา 1 ล้านโดสไม่ใช่การตัดยอด

"สภากาชาดไทย" ระบุสั่งจองโมเดอร์นา 1 ล้านโดสไม่ใช่การตัดยอด

รูปข่าว : "สภากาชาดไทย" ระบุสั่งจองโมเดอร์นา 1 ล้านโดสไม่ใช่การตัดยอด

สภากาชาดไทย ชี้แจงกรณีการจองวัคซีนโควิด-19 "โมเดอร์นา" 1 ล้านโดสที่ซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม ระบุไม่ใช่การตัดยอด แต่เป็นการสั่งจองไว้ก่อนแล้ว

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2564 สภากาชาดไทย ออกหนังสือชี้แจงว่า กรณีที่มีผู้เข้าใจว่า สภากาชาดไทยตัดยอดวัคซีน จำนวน 1 ล้านโดส จากจำนวนวัคซีน 5 ล้านโดส ที่องค์การเภสัชกรรมสั่งซื้อจากผู้แทนจำหน่ายนั้น

สภากาชาดไทย ขอยืนยันตามหนังสือจากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ถึงสภากาชาดไทย เรื่อง “การแจ้งยืนยันการจองวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา ของสภากาชาดไทย” ลงวันที่ 18 ก.ค.2564 ว่า

ตามที่บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ได้รับการติดต่อจากสภากาชาดไทย ตั้งแต่เดือน เม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อขอจองวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา จำนวน 1 ล้านโดส โดยเริ่มส่งภายในไตรมาส 4 ของปี 2564 และขอทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับทางบริษัท ฯ

แต่เนื่องจากทางบริษัทฯ ยังไม่สามารถทำสัญญาโดยตรงกับสภากาชาดไทยสำหรับวัคซีนที่จะมาถึงภายในปีนี้ จึงจำเป็นต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แจ้งองค์การเภสัชกรรมให้ทราบตั้งแต่ต้นว่า วัคซีน 1 ล้านโดสในปี 2564 นี้เป็นของสภากาชาดไทย

ดังนั้น การสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา จำนวน 1 ล้านโดสของสภากาชาดไทย จึงไม่ได้เป็นการตัดยอดออกมาตามที่เข้าใจ แต่เป็นการสั่งจองไว้ก่อนแล้ว แยกจากวัคซีนจำนวน 4 ล้านโดส

 

กลับขึ้นด้านบน