เชียงใหม่สั่งปิด 14 วัน "ฟาร์มไก่" อ.หางดง ติดโควิด 61 คน

เชียงใหม่สั่งปิด 14 วัน "ฟาร์มไก่" อ.หางดง ติดโควิด 61 คน

เชียงใหม่สั่งปิด 14 วัน "ฟาร์มไก่" อ.หางดง ติดโควิด 61 คน

รูปข่าว : เชียงใหม่สั่งปิด 14 วัน "ฟาร์มไก่" อ.หางดง ติดโควิด 61 คน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 แล้ว 61 คน พร้อมให้พื้นที่หมู่บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก

วันที่ 25 ก.ค.2564 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากกรณีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่ อ.หางดง จำนวน 61 คนนั้น พบว่ากลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวเป็นพนักงานของบริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 161-161/1 หมู่ที่ 11 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ และมีแนวโน้มว่าจะมีการระบาดในวงกว้าง

 

บริษัทดังกล่าวมีพนักงานปฏิบัติงานอยู่จำนวนมากถึง 336 คน และจากการตรวจหาเชื้อ (Swab) จำนวน 106 คน เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2564 พบว่า มีผู้ติดเชื้อ 20 คน และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจหาเชื้อ (Swab) อีกจำนวน 221 คน และในวันที่ 25 ก.ค.2564 ทราบผลเพิ่ม 41 คน รวมเป็น 61 คน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 91/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว โดยสั่งให้ปิดบริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่บัดนี้ กรณีมีความจำเป็นจะต้องดำเนินกิจการ เพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจ ให้นำหลักการ Bubble and Seal มาใช้ควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 และให้พนักงานที่สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตนเอง (Home Quarantine) อย่างเคร่งครัด 14 วัน พร้อมให้หมู่บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ต.หนองควาย อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก ห้ามทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

 

คำสั่งฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.–3 ส.ค.2564 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ COVID-19 ร้านค้าที่รับส่งไข่ไก่กับทางบริษัทดังกล่าว ระหว่างวันที่ 11-25 ก.ค.2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมทั้งกักตัว 14 วัน (นับจากวันที่สัมผัสวันสุดท้าย)

 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 100 คน สูงสุดในรอบเดือน ก.ค.2564 ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอก เม.ย. 5,128 คน รักษาหายแล้ว 4,319 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน เสียชีวิตสะสม 31 คน

 

กลับขึ้นด้านบน