"ไปรษณีย์ไทย" ชี้แจงปิดทำการชั่วคราว-งดส่งสิ่งของบางประเภท

"ไปรษณีย์ไทย" ชี้แจงปิดทำการชั่วคราว-งดส่งสิ่งของบางประเภท

"ไปรษณีย์ไทย" ชี้แจงปิดทำการชั่วคราว-งดส่งสิ่งของบางประเภท

รูปข่าว : "ไปรษณีย์ไทย" ชี้แจงปิดทำการชั่วคราว-งดส่งสิ่งของบางประเภท

"ไปรษณีย์ไทย" ชี้แจงปิดให้บริการรับฝากชั่วคราว นำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่ และระงับการฝากส่งสิ่งของบางประเภท เหตุได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่ระบาดรุนแรง

วันนี้ (26 ก.ค.2564) บริษัท ไปรษณีย์ไทย ออกประกาศชี้แจงกรณีปิดทำการชั่วคราว และนำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่ โดยระบุว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่มีความรุนแรง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบ จึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการรับฝากชั่วคราว หรืองดนำจ่ายชั่วคราว หรือนำจ่ายล่าช้า รวมทั้งปิดทำการชั่วคราวของไปรษณีย์ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ตามคำสั่ง ศบค.ที่ 10/2564

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังได้ระงับการฝากส่งผลไม้สด ต้นไม้ กล้าพันธุ์ไม้ และของเน่าเสียง่าย เป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 31 ก.ค.นี้ เพื่อป้องกันผลไม้และต้นไม้เสียหาย เนื่องจากมีวันหยุดต่อเนื่อง รวมถึงการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การจัดส่งและนำจ่ายสิ่งของเป็นไปอย่างจำกัด และบางพื้นที่การจัดส่งอาจล่าช้า

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยจะแจ้งข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ที่ปิดให้บริการรับฝากชั่วคราว หรืองดนำจ่ายชั่วคราว หรือนำจ่ายล่าช้า รวมทั้งการปิดทำการชั่วคราวของไปรษณีย์บางแห่ง ให้ผู้ใช้บริการทราบทุกวันผ่านช่องทาง ดังนี้

  • เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th
  • เฟซบุ๊ก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  • ทวิตเตอร์ @Thailand_Post

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำชับเจ้าหน้าที่เข้มงวดมาตรการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในทุกที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องการลงนามรับสิ่งของ สามารถแจ้งให้บุรุษไปรษณีย์บันทึกชื้อ-นามสกุล แทนการลงนามได้ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

 

กลับขึ้นด้านบน