กรมการแพทย์ให้ผู้ตรวจ ATK ผลเป็นบวก เข้าศูนย์พักคอยได้

กรมการแพทย์ให้ผู้ตรวจ ATK ผลเป็นบวก เข้าศูนย์พักคอยได้

กรมการแพทย์ให้ผู้ตรวจ ATK ผลเป็นบวก เข้าศูนย์พักคอยได้

รูปข่าว : กรมการแพทย์ให้ผู้ตรวจ ATK ผลเป็นบวก เข้าศูนย์พักคอยได้

กรมการแพทย์ เตรียมให้ผู้ที่ตรวจด้วย ATK แล้วผลเป็นบวก ซึ่งรักษาตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้ ให้เข้าสู่ Community Isolation ได้เลย จากนั้นจึงตรวจ RT-PCR แต่ผู้ป่วยต้องลงนามใบยินยอม หากต่อมาผลตรวจไม่พบเชื้อ

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบายถึงแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ซื้อชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) มาตรวจเองแล้วผลเป็นบวก ให้รีบติดต่อสายด่วน สปสช.1330 หรือทางไลน์ เพื่อเข้าสู่ระบบ Home Isolation กรณีไม่มีอาการหรืออาการน้อยเพื่อให้ได้รับการดูแลโดยเร่งด่วน ป้องกันไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยสีเหลือง

ส่วนผู้ที่ตรวจด้วย ATK แล้วผลเป็นบวกซึ่งรักษาตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้ ได้ออกแนวปฏิบัติให้เข้าสู่ Community Isolation ได้เลยแล้ว จากนั้นตรวจหาเชื้อซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ที่จุดนี้ แต่ต้องแยกให้ห่างจากผู้ที่มีผลตรวจยืนยันแล้ว

รวมทั้งต้องลงนามใบยินยอมเพื่อป้องกันปัญหากรณีผลตรวจ ATK เป็นบวกลวง เช่นเดียวกับกรณีต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลให้แยกวอร์ดกับผู้ที่มีผลยืนยันเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากการตรวจด้วย ATK พบว่า ร้อยละ 3-5 เป็นบวกลวง

ขณะที่ นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ระบุว่า ได้เปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวก จากเดิมจะถูกแยกกักตัวที่บ้าน มาเป็นเข้ารักษาในศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนาม ฮอสพิเทล หรือโรงพยาบาลหลักได้เลย และจะตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ให้ รวมถึงทำความเข้าใจและทำใบยินยอมรักษา

ในสัปดาห์หน้า สำนักการแพทย์ จะเปิดให้บริการแลปตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR ให้เฉพาะผู้ป่วย ATK ให้ผลเป็นบวกเท่านั้น ภายในศูนย์พักคอย 15 แห่ง โดยขอให้มาตรวจด้วยรถส่วนตัวหรือประสานเขตให้ไปรับผู้ป่วย ATK บวก ในชุมชนมาตรวจทุกคน

ขณะนี้มีตัวเลขประชาชนใน กทม.ที่ตรวจ ATK แล้วแสดงความจำนงแยกกักตัวที่บ้านโดยผ่านระบบของ สปสช.ประมาณเกือบ 30,000 คนแล้ว

กลับขึ้นด้านบน