"คนไร้บ้าน - กลุ่มเปราะบาง" ทยอยเข้าฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"

"คนไร้บ้าน - กลุ่มเปราะบาง" ทยอยเข้าฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"

"คนไร้บ้าน - กลุ่มเปราะบาง" ทยอยเข้าฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"

รูปข่าว : "คนไร้บ้าน - กลุ่มเปราะบาง" ทยอยเข้าฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"

พม.พาคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบางในชุมชน จำนวน 31 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยจะทยอยฉีดให้ครบ 100 คน ในช่วงวันที่ 27 - 30 ก.ค.64

วันนี้ (27 ก.ค. 2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบหมายให้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร นำโดยบ้านมิตรไมตรีสายไหม และบ้านมิตรไมตรีห้วยขวาง พาคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบางในชุมชน จำนวน 31 คน ไปฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ยี่ห้อซิโนฟาร์ม ที่ได้รับการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

พร้อมทั้ง มอบชุดยังชีพ อุปกรณ์สำหรับรักษาความสะอาดเพื่อป้องกัน COVID-19 และยารักษาโรคเบื้องต้น ให้แก่คนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบางดังกล่าว

 

ก่อนหน้านี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เปิดจุดคัดกรอง COVID-19 เชิงรุก (Swab Test) ให้กับคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบาง ต่อมา ได้ดำเนินการประสานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนมาทั้งสิ้น จำนวน 100 คน

 

ทั้งนี้ กรมฯ ได้มอบหมายให้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร ดำเนินการพาคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบาง ไปฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ดังนี้

วันที่ 27 ก.ค.2564 จำนวน 31 คน วันที่ 29 ก.ค.2564 จำนวน 29 คน. วันที่ 30 ก.ค.2564 จำนวน 40 คน. รวมทั้งสิ้น 100 คน ทั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบาง ให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างทั่วถึง ต่อไป

กลับขึ้นด้านบน