ผู้เชี่ยวชาญอังกฤษ เตือนโควิด "สายพันธุ์เดลตา" อันตรายที่สุดในโลก

ผู้เชี่ยวชาญอังกฤษ เตือนโควิด "สายพันธุ์เดลตา" อันตรายที่สุดในโลก

ผู้เชี่ยวชาญอังกฤษ เตือนโควิด "สายพันธุ์เดลตา" อันตรายที่สุดในโลก

รูปข่าว : ผู้เชี่ยวชาญอังกฤษ เตือนโควิด "สายพันธุ์เดลตา" อันตรายที่สุดในโลก

นักจุลชีววิทยาชาวอังกฤษ ระบุ COVID-19 สายพันธุ์เดลตา เป็นสายพันธุ์ที่อันตรายที่สุดในโลก เพราะแพร่ระบาดได้รวดเร็วที่สุด ขณะที่สมาคมกุมารแพทย์อินโดนีเซีย พบว่า 12.5% ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเป็นเด็กและเยาวชน โดยวันที่ 12-18 ก.ค.64 มีเด็กเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 150 คน ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งอายุน้อยกว่า 5 ปี

 

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน