อภ.ขยายการผลิต "ฟาวิพิราเวียร์" มากกว่าเดือนละ 40 ล้านเม็ด เริ่ม ต.ค.

อภ.ขยายการผลิต "ฟาวิพิราเวียร์" มากกว่าเดือนละ 40 ล้านเม็ด เริ่ม ต.ค.

อภ.ขยายการผลิต "ฟาวิพิราเวียร์" มากกว่าเดือนละ 40 ล้านเม็ด เริ่ม ต.ค.

รูปข่าว : อภ.ขยายการผลิต "ฟาวิพิราเวียร์" มากกว่าเดือนละ 40 ล้านเม็ด เริ่ม ต.ค.

​​อภ.เผยแผนขยายการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ได้มากกว่า 40 ล้านเม็ดต่อเดือนตั้งแต่ ต.ค.นี้ พร้อมเตรียมเปิดสายการผลิตที่ 5 โรงงานผลิตยาขององค์การเภสัชกรรมเองที่คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ผลิตได้ถึง 2,000 ล้านเม็ดต่อปี

วันนี้ (2 ส.ค.2564) ​​นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า องค์การฯ ได้เริ่มผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ ที่มาจากการวิจัย พัฒนา และผลิตเอง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2564 ภายใต้ชื่อ ฟาเวียร์ (200 มิลลิกรัมต่อเม็ด)

ต่อมาได้มีการปรับแผนขยายการผลิตเพิ่มเพื่อลดการจัดหาจากต่างประเทศ โดยในเดือน ส.ค.2564 จะดำเนินการผลิตแบบบรรจุแผง จำนวน 2.5 ล้านเม็ด และจะเพิ่มการผลิตแบบบรรจุใส่ขวด ซึ่งคาดว่าจะได้รับอนุมัติแบบบรรจุขวด จาก อย.ภายในเดือน ส.ค.2564 นี้ ในเดือน ก.ย.จะผลิตยาได้ จำนวน 23 ล้านเม็ด และตั้งแต่เดือน ต.ค.2564 เป็นต้น ไปจะสามารถผลิตได้ไม่น้อยกว่า 40 ล้านเม็ดต่อเดือน

 

​​นพ.วิฑูรย์ กล่าวต่อว่า องค์การฯ ได้มีการบริหารจัดการและปรับการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความรุนแรงของการระบาดโรค COVID-19 ในประเทศอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ยาฟาวิพิราเวียร์ทั้งหมดจะมีการจัดสรรให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ตามการบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง และองค์การฯเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งกระจายให้โรงพยาบาลต่อไป

ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (ด้านการผลิตยา) กล่าวว่า องค์การ ฯ มีแผนการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ที่โรงงานทั้ง 2 แห่ง โดยผลิตได้แล้วในโรงงานที่ถนนพระรามที่ 6 และโรงงานผลิตยาขององค์การเภสัชกรรมเองที่คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี คาดว่าจะเปิดสายการผลิตที่ 5 ในเดือน ก.ย.นี้ มีศักยภาพสามารถผลิตยาได้ถึง 2,000 ล้านเม็ดต่อปี หรือเดือนละไม่น้อยกว่า 160 ล้านเม็ดต่อเดือน พร้อมนำมาปรับใช้สำหรับขยายกำลังการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ได้ถ้ามีความต้องการเพิ่มขึ้น​​นอกจากนี้ ในส่วนการผลิตยาที่ใช้รักษาโรคเรื้อรังอื่น ๆ เช่น ยารักษาโรคเบาหวาน ยารักษาความดันโลหิต ยาลดไขมัน ที่องค์การฯ ได้ดำเนินการผลิตอยู่นั้นปัจจุบันมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นด้วย และกำลังการผลิตบางส่วนนำมาปรับใช้สำหรับการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ องค์การจะได้ทำการประสานกับ อย.และผู้ผลิตในประเทศเพื่อร่วมมือผลิต เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมียาใช้อย่างต่อเนื่อง

​​“ทั้งนี้ในส่วนของการจัดหาจากต่างประเทศนั้นในเดือน ก.ค.2564 ได้มีการจัดหาเข้ามาแล้วจำนวน 13 ล้านเม็ด และในเดือน ส.ค.จะเข้ามาเพิ่มอีก 43.1 ล้านเม็ด

กลับขึ้นด้านบน