สธ.ออกแถลงการณ์ขอสังคมเข้าใจการทำงาน "คณาจารย์ด้านวิชาการ"

สธ.ออกแถลงการณ์ขอสังคมเข้าใจการทำงาน "คณาจารย์ด้านวิชาการ"

สธ.ออกแถลงการณ์ขอสังคมเข้าใจการทำงาน "คณาจารย์ด้านวิชาการ"

รูปข่าว : สธ.ออกแถลงการณ์ขอสังคมเข้าใจการทำงาน "คณาจารย์ด้านวิชาการ"

สธ.ออกแถลงการณ์ ขอบคุณคณาจารย์จากหลายสถาบันให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา COVID-19 ระบุ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายหรือการจัดซื้อ จัดหาวัคซีน และเวชภัณฑ์ แต่อย่างใด

วันนี้ (3 ส.ค.2564) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ออกแถลงการณ์ กรณีแสดงความคิดเห็นต่อคณาจารย์ ของกระทรวงสาธารณสุข ตามที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นของคนบางกลุ่มด้วยถ้อยคำที่รุนแรง จนมีผลกระทบต่อการทำงานและการดำเนินชีวิต ของคณาจารย์ใน คณะที่ปรึกษาของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ, ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และ ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กระทรวงสาธารณสุข ขอทำความเข้าใจว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เรียนเชิญคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายสถาบันมาช่วยเป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน โดยที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้รับการอนุเคราะห์ จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสถาบันทางการแพย์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนการระบาดของโรค COVID-19 และทุกท่านได้ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะในฐานะ นักวิชาการอย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ทั้งนี้คณาจารย์ทุกท่าน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการกำหนดนโยบาย หรือการจัดซื้อ จัดหาวัคซีน และเวชภัณฑ์ แต่อย่างใด กระทรวงสาธารณสุขขอขอบพระคุณ ชื่นชม และให้กำลังใจ คณาจารย์ทุกท่านในการเสียสละ ทำงานเพื่อประเทศชาติ และขอให้สังคมได้รวมเข้าใจและรับทราบ บทบาทที่มีคุณค่ายิ่ง ของคณาจารย์ทุกท่านที่มีในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน