สธ.ยันร้านอาหารในห้างฯ ต้องซื้อด้วย "เดลิเวอรี" เท่านั้น เพื่อลดแออัด

สธ.ยันร้านอาหารในห้างฯ ต้องซื้อด้วย "เดลิเวอรี" เท่านั้น เพื่อลดแออัด

สธ.ยันร้านอาหารในห้างฯ ต้องซื้อด้วย "เดลิเวอรี" เท่านั้น เพื่อลดแออัด

รูปข่าว : สธ.ยันร้านอาหารในห้างฯ ต้องซื้อด้วย "เดลิเวอรี" เท่านั้น เพื่อลดแออัด

สธ.แถลง ย้ำร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าใช้ระบบเดลิเวอรีเท่านั้น เพื่อลดความแออัด บริเวณหน้าร้านและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

วันนี้ (3 ส.ค.2564) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในการแถลงสถานการณ์ COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข แถลงถึงมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยเฉพาะการลดการเดินทาง เคลื่อนไหว การงดออกนอกเคหสถาน มีห้ามดำเนินกิจการ กิจกรรม ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด

 

ขณะที่ร้านอาหารที่มีการจำกัดและปิดชั่วคราวซึ่งผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ได้รับผลกระทบ โดยรัฐบาลได้เตรียมเยียวยา ตามมาตรการเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ซึ่งต้องขออภัยประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่าง ๆ แต่ก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อแลแเสียชีวิตเกินกว่ากำลังของระบบทางการแพทย์แพทย์และสาธารณสุขของไทยที่จะรองรับได้

 

ทั้งนี้ ในส่วนของร้านอาหารมีการเกี่ยวข้องใน 3 ประเด็นคือ การห้ามนั่งในร้านอาหาร ระยะเวลาการให้บริการ และการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 29 จังหวัด ห้ามบริโภคอาหารภายในร้าน จำหน่ายอาหารแบบนำไปบริโภคที่อื่นโดยเฉพาะนำกลับไปรับประทานที่บ้าน ในห้างสรรพสินค้าจำหน่ายได้เฉพาะเดลิเวอรี (งดจำหน่ายหน้าร้าน) ให้บริการไม่เกิน 20.00 น. และห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

 

ในกรณีร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเน้นการจำหน่ายรูปแบบการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านการบริการขนส่งอาหาร ซึ่งเน้นย้ำการไม่จำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง วัตถุประสงค์หรือการลดการติดต่อระหว่างผู้จำหน่ายและผู้บริโภคซึ่งอาจไปแออัดและออบริเวณหน้าร้านในจำนวนหลายคน โดยต้องดำเนินการภายในเงื่อนไข เวลา และการจัดระบบระเบียบ ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด

หากห้างสรรพสินค้า ห้างคอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จัดให้มีระบบเดลิเวอรีในการส่งอาหารและเครื่องดื่มของร้านที่อยู่ในห้างฯ ให้มีระบบการสั่งทั้งออนไลน์ โทรศัพท์ หรือ พนักงานช่วยเหลือ ที่ไม่ให้ตัวผู้บริโภคไปซื้อกับผู้จำหน่ายโดยตรง ซึ่งเคยดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้ว หากห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ จำเป็นต้องให้สั่งผ่านระบบเดลิเวอรี

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า นอกจากนี้จากประกาศฉบับที่ 30 ให้ห้างสรรพสินค้า จัดให้มีการคัดกรอง ทั้งคนทำงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการขนส่งอาหาร จัดระบบคิว ลดการแออัด มีจุดพักคอย มีที่นั่งและยืนที่เหมาะสมโดยปฏิบัติอย่างเข้มงวด

 

ทั้งนี้ต้องมีมาตรการจัดเส้นทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน เพื่อกำหนดจุดคัดกรองและลงทะเบียน โดยห้างสรรพสินค้าและร้านอาหาร หากตรวจคัดกรองและพบว่าพนักงานมีอาการไม่สบาย ให้หยุดงาน และไปพบแพทย์

รวมถึงเน้นย้ำว่า การระบาดในขณะนี้เป็นสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่ระบาดได้ง่าย ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติงาน และล้างมือ และงดรวมกลุ่ม ภาชนะและบรรจุภัณฑ์เน้นความสะอาด ปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อนมากกว่า 70 องศาเซลเซียส และทุกร้านต้องมีการประเมินสุขลักษณะของร้าน ทำความสะอาดร้านอย่างสม่ำเสมอ

ขณะที่พนักงานจัดส่งอาหารผู้ปประกอบการแพลตฟอร์มต้องประเมินผ่านเว็บไซต์ Thai Stop COVID และคัดกรองทั้งระบบฟูลไทม์และพาร์ทไทม์โดยให้กำหนดตัวตามมาตรการ

 

ขณะที่ผู้สั่งซื้อ ต้องถือว่า ทุกคนที่จะเข้ามาหามีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้ ควรสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งควรพยายามสั่งอาหารที่มีประโยชน์ ปรุงสุก ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน และจัดจุดรับอาหาร และหลังรับอาหารให้รีบแกะเพื่อนำอาหารและทิ้งภาชนะ และล้างมือ

ขณะที่มาตรการการดูแลผู้ขับรถส่งอาหารที่นั่งรวมกลุ่มขณะรออาหาร ขอความร่วมมือร้านอาหารในการควบคุมและจัดระบบเพื่อลดการแพร่ระบาดมาสู่ร้านและป้องกันแพร่ระบาดระหว่างผู้ขับรถส่งอาหาร ขณะที่ในส่วนของห้างสรรพสินค้า มีหน้าที่ต้องจัดระบบและควบคุมมิให้ผู้ขับรถส่งอาหารรวมกลุ่มและไม่ปฏิบัติตามาตรการที่กำหนด

ในช่วง 14- 28 วันนี้จะเป็นช่วงระยะเวลาที่เราจะมีส่วนในการชะลอ เนื่องจากขณะนี้การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นั้นแพร่ระบาดไปในชุมชน และลงไปถึงระดับครอบครัวและลงไปทุกจังหวัด สิ่งสำคัญก็คือต้องชะลอเพื่อให้ระบบทางการแพทย์และสาธารณสุขสามารถปรับที่จะมารองรับต้องชะลอให้ระบบการแยกกักทั้งครัวเรือนและที่บ้านและชุมชน เริ่มดำเนินการและมีประสิทธิภาพตัวผู้ติดเชื้อออกจากส่วนของโรงพยาบาลมาดูแล เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถดูแลผู้ป่วยอาการมาก อาการหนัก
กลับขึ้นด้านบน