ปลดล็อกตรวจ ATK เป็นบวก เข้าระบบ HI ได้ ยอดสะสม 10,366 คน

ปลดล็อกตรวจ ATK เป็นบวก เข้าระบบ HI ได้ ยอดสะสม 10,366 คน

ปลดล็อกตรวจ ATK เป็นบวก เข้าระบบ HI ได้ ยอดสะสม 10,366 คน

รูปข่าว : ปลดล็อกตรวจ ATK เป็นบวก เข้าระบบ HI ได้ ยอดสะสม 10,366 คน

กรมการแพทย์ออกแนวทางเวชปฏิบัติฯ กรณีโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้ผู้ที่มีผลตรวจ Antigen test kit เป็นบวก เข้า Home isolation ได้ แต่ควรแยกกับผู้ป่วยอื่นก่อนยืนยันผล RT-PCR ป้องกันผลบวกลวง ขณะที่การตรวจ Antigen test kit พบติดเชื้อเพิ่ม 4,009 คน สะสม 10,366 คน

วันที่ 4 ส.ค.2564 กรมการแพทย์ ออกแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 ส.ค.2564 โดยมีรายละเอียดสำคัญ เช่น

ในสถานการณ์ที่มีการระบาดอาจมีความจำเป็นต้องใช้ Antigen test kit (ATK) เพื่อการวินิจฉัยและควรตรวจยืนยันด้วย RT-PCR ตามแนวทางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หากผู้ป่วยตรวจด้วยตัวเองแล้วได้ผลบวก ให้ดำเนินการดูแลรักษาเสมือนเป็นผู้ป่วย COVID-19 แต่ควรแยกกับผู้ป่วย COVID-19 รายอื่น ก่อนจนกว่าจะได้ผล RT-PCR ยืนยัน


ขณะที่กรมควบคุมโรค รายงานข้อมูล ณ วันที่ 5 ส.ค.2564 เวลา 07.35 น. ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 20,920 คน เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 20,912 คน จากต่างประเทศ 8 คน ยอดติดเชื้อสะสม 693,305 คน เสียชีวิตเพิ่ม 160 คน เสียชีวิตสะสม 5,663 คน นอกจากนี้ พบการติดเชื้อเข้าข่าย/ Antigen test kit จำนวน 4,009 คน สะสม 10,366 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน