กทม.ส่งรายชื่อ นร. 2 แสนคนให้ ศธ.เพื่อรับเงินเยียวยาครบแล้ว

กทม.ส่งรายชื่อ นร. 2 แสนคนให้ ศธ.เพื่อรับเงินเยียวยาครบแล้ว

กทม.ส่งรายชื่อ นร. 2 แสนคนให้ ศธ.เพื่อรับเงินเยียวยาครบแล้ว

รูปข่าว : กทม.ส่งรายชื่อ นร. 2 แสนคนให้ ศธ.เพื่อรับเงินเยียวยาครบแล้ว

สำนักการศึกษา กทม.จัดส่งข้อมูลนักเรียน 2แสนคน ให้ศธ.ครบถ้วนแล้ว หากสำนักงบประมาณโอนเงินดังกล่าวให้ กทม.จะเร่งจัดสรรเงินให้โรงเรียนในสังกัดเบิกจ่ายเงินให้ผู้ปกครองนักเรียนโดยเร็ว

วันนี้ (18 ส.ค.2564) นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่ผู้ปกครองและนักเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน ประจำปีการศึกษา 1/2564 นั้น

โครงการดังกล่าวครอบคลุมถึงโรงเรียนในสังกัด กทม.ด้วย โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีหนังสือแจ้งให้ กทม.ตรวจสอบยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียน พร้อมส่งข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการภายในวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อจะได้รวบรวมจัดทำแผนและแจ้งสำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรเงินต่อไป

ทั้งนี้ สำนักการศึกษา ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนจำนวนกว่า 200,000 คน​ ให้กับ ศธ.ครบถ้วนตามกำหนดเวลาเรียบร้อยแล้ว

หากสำนักงบประมาณโอนเงินดังกล่าวให้ กทม.ในวันที่ 31 ส.ค. – ก.ย.64 แล้ว กทม.จะเร่งรัดจัดสรรเงินให้สำนักงานเขต เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนโดยเร็วที่สุด

โดยวางแนวทางสำหรับการจ่ายเงินให้ผู้ปกครองในช่องทางเดียวกับการจ่ายเงินค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันนักเรียนในช่วงที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บ้าน ซึ่งได้จัดสรรให้ผู้ปกครองเป็นประจำทุกเดือนผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ปกครองแจ้งไว้ให้กับโรงเรียน ซึ่งการใช้แนวทางการโอนเงินเข้าบัญชีนั้นจะลดขั้นตอนที่ผู้ปกครองต้องเดินทางมาโรงเรียนและเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องการแพร่เชื้อ COVID-19ด้วย

กลับขึ้นด้านบน