ปั๊มฟ้าทะลายโจรล็อตแรก 1.5 ล้านเม็ด ใช้ในเรือนจำ

ปั๊มฟ้าทะลายโจรล็อตแรก 1.5 ล้านเม็ด ใช้ในเรือนจำ

ปั๊มฟ้าทะลายโจรล็อตแรก 1.5 ล้านเม็ด ใช้ในเรือนจำ

รูปข่าว : ปั๊มฟ้าทะลายโจรล็อตแรก 1.5 ล้านเม็ด ใช้ในเรือนจำ

ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทรัพยากรที่มีความสำคัญและช่วยป้องกันอาการรุนแรงของผู้ป่วยโควิด-19 นั่นคือการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ทำให้กระทรวงยุติธรรมพัฒนาเครื่องผลิตยาเสพติดมาเป็นเครื่องผลิตยาฟ้าทะลายโจร แก้ไขปัญหาขาดแคลน

วันนี้ (21 ส.ค.2564) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการทดสอบการทำงานของเครื่องผลิตยาฟ้าทะลายโจร ที่สำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งเครื่องผลิตยาดังกล่าวเป็นเครื่องผลิตยาเสพติดเก่าที่ถูกยึดมา ลักษณะเป็นเครื่องจักรรูป แบบเดียวกับที่องค์การเภสัชกรรมใช้ นำมาเปลี่ยนหัวอัดเม็ดเป็นอักษรย่อของกระทรวงยุติธรรม

 

ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนยาฟ้าทะลายโจร รวมทั้งปัญหาด้านราคาที่เพิ่มสูงขึ้น มีศักยภาพในการผลิต 20,000 เม็ดต่อชั่วโมง ในขนาดเม็ดยา 500 มิลลิกรัมต่อ 1 เม็ด โดยมีโรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นผู้กำกับดูแล วางเป้าหมายนำไปมอบให้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำ ซึ่งในอนาคตหากมีกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้น อาจมีการกระจายให้แก่ประชาชนตามรูปแบบของระบบหน่วยงานราชการ

 

ส่วนบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้สาธิตวิธีการผสมยาฟ้าทะลายโจร ใช้ส่วนผสมต่างๆ เช่น ผงฟ้าทะลายโจร และส่วนผสมที่ช่วยในการดูดซับความชื้น และทำให้เม็ดยาก่อตัวไม่ติดเบ้าสำหรับอัดเม็ด นำมาผสมรวมกัน หลังจากนั้นนำไปใส่ในเครื่องอัดเม็ดยาเตรียมแจกจ่าย

 

สำหรับการดำเนินการครั้งแรกได้รับการสนับสนุนฟ้าทะลายโจรจากภาคเอกชน จำนวน 600 กิโลกรัม คาดว่าสามารถผลิตได้จำนวน 1,500,000 เม็ด ซึ่งฟ้าทะลายโจรเป็นวัตถุดิบที่ได้สนับสนุนงบเงินอุดหนุน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ชาวบ้านในโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีจำนวนกว่า 24,455 หมู่บ้าน มีการส่งเสริมให้ปลูกฟ้าทะลายโจร

 

ในอนาคต หากการปลูกเป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 12 ล้านตัน ช่วงเดือน ธ.ค. จะถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว และสามารถนำฟ้าทะลายโจรเหล่านั้น มาต่อยอดเป็นเม็ดฟ้าทะลายโจร เพื่อใช้รักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไปได้

กลับขึ้นด้านบน