เฟซบุ๊กแจ้งผู้ค้าออนไลน์ จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม เริ่ม 1 ก.ย.นี้

เฟซบุ๊กแจ้งผู้ค้าออนไลน์ จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม เริ่ม 1 ก.ย.นี้

เฟซบุ๊กแจ้งผู้ค้าออนไลน์ จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม เริ่ม 1 ก.ย.นี้

รูปข่าว : เฟซบุ๊กแจ้งผู้ค้าออนไลน์ จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม เริ่ม 1 ก.ย.นี้

เฟซบุ๊กเริ่มส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งแนวทางการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการซื้อบริการโฆษณา หรือการยิงแอด ตามกฎหมายอี-เซอร์วิส ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 1 ก.ย.นี้ ขณะที่ผู้ค้าออนไลน์รายย่อยบางส่วนกังวลไม่สามารถแข่งขันด้านราคาสู้รายใหญ่

วันนี้ (21 ส.ค.2564) ผู้ค้าออนไลน์รายย่อยบางส่วน สะท้อนความกังวลใจ หลังได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัท เฟซบุ๊ก แจ้งผู้ใช้บริการโฆษณา กรอกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ในระบบการตั้งค่าชำระเงิน เพื่อไม่ให้ถูกบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดยผู้ใช้บริการยิงแอด ยังคงมีหน้าที่ ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83/6 ตามประมวลรัษฎากร กรณีซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร

ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ค้าออนไลน์รายเล็ก อาจไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้เหมือนผู้ค้าออนไลน์รายใหญ่ที่มีฐานลูกค้าเดิมจำนวนมาก และอาจผลักภาระต้นทุนไปยังผู้บริโภคด้วย ทำให้สินค้าแพงขึ้น

ทั้งนี้ กฎหมายจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างประเทศ หรือ อี-เซอร์วิส จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 ก.ย.2564

ตามกฎหมายกำหนดให้แพลตฟอร์มฯ ที่จำหน่ายสินค้าและบริการให้กับคนไทยที่มีรายได้เกิน 1,800,000 บาท ต้องขึ้นทะเบียนผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และทำรายการเสียภาษีขาย ตามยอดมูลค่าสินค้าและบริการในอัตราร้อยละ 7 ของยอดขาย เพื่อสร้างความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการในประเทศ

ขณะที่กรมสรรพากร คาดว่าจะมีผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า 20 บริษัท และจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

 

กลับขึ้นด้านบน