เด็กไทยเก่ง! คว้ารางวัลระดับโลก SJWP 2021

เด็กไทยเก่ง! คว้ารางวัลระดับโลก SJWP 2021

เด็กไทยเก่ง! คว้ารางวัลระดับโลก SJWP 2021

รูปข่าว : เด็กไทยเก่ง! คว้ารางวัลระดับโลก SJWP 2021

รมช.ศึกษาธิการ ชื่นชมและแสดงความยินดีกับ "ธนวิชญ์ น้ำใจดี" และ "ฟิวเจอร์ คงชู" นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ คว้ารางวัลระดับโลก SJWP 2021 ประดิษฐ์เข็มขัดดูดซับความชื้น-เพิ่มธาตุอาหารท่อนพันธุ์อ้อยระยะแรกปลูก

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ชื่นชมและแสดงความยินดีกับนายธนวิชญ์ น้ำใจดี และนายฟิวเจอร์ คงชู นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ตัวแทนประเทศไทย ที่คว้ารางวัล The Winner of Diploma of Excellence ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำ Stockholm Junior water prize 2021 (SJWP 2021) ประเทศสวีเดน

จากงานวิจัยเรื่อง Bio-Moisture-Nutrient Absorbing Belt for Promoting the Sugarcane Seedlings Growth from the Local Waste” หรือ เข็มขัดดูดซับความชื้นและให้ธาตุอาหารจากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนเพื่อการดูแลท่อนพันธุ์อ้อยระยะแรกปลูก ซึ่งได้นำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาสร้างนวัตกรรมในลักษณะเข็มขัดที่สามารถอุ้มน้ำไว้สำหรับการเพาะปลูกท่อนพันธุ์อ้อยในระยะแรกปลูกแม้จะปลูกในพื้นที่แห้งแล้ง ช่วยลดการให้น้ำ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกมากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบจากการปลูกโดยใช้วิธีดั้งเดิม


สำหรับการประกวด Stockholm Junior Water Prize เป็นการประกวดที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนทั่วโลกอายุระหว่าง 15-20 ปี เกิดความตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยในปีนี้ มีเยาวชนเข้าร่วมประกวด จำนวน 44 คน จาก 32 ประเทศ

การแข่งขันในครั้งนี้ มีรางวัลทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล The Winner of Stockholm Junior Water Prize 2021 เป็นของเยาวชนจากประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัล The Winner of Diploma of Excellence เป็นของเยาวชนจากประเทศไทย และรางวัลสุดท้ายเป็นรางวัลที่ให้ผู้สนใจร่วมโหวตคือ รางวัล The Winner of People Choice’s Award เป็นของเยาวชนจากประเทศบราซิล

 

กลับขึ้นด้านบน