ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก 12-18 ปี โรคกลุ่มเสี่ยง

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก 12-18 ปี โรคกลุ่มเสี่ยง

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก 12-18 ปี โรคกลุ่มเสี่ยง

รูปข่าว : ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก 12-18 ปี โรคกลุ่มเสี่ยง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก 12-18 ปี ในเด็กกลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง

วันนี้ (27 ส.ค.2564) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กอายุ 12-18 ปี โดยเด็กที่เข้ารับการฉีดวัคซีนต้องจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด

 

ทั้งนี้ ได้เปิดลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ของโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ส.ค.โดยใช้หลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย เอกสารระบุตัวบุคคล บัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง และเอกสารระบุการเจ็บป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารที่ระบุว่า มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

หลังจากเดินทางมาถึงเด็กที่เข้ารับการฉีดวัคซีนจะได้รับการตรวจสอบข้อมูลผ่านคิวอาร์โค้ด เมื่อฉีดวัคซีนเสร็จสิ้นแล้วต้องนั่งพักสังเกตอาการ 15-30 นาที โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ ดูแลอย่างใกล้ชิด

 

สำหรับวัคซีนไฟเซอร์เป็นวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ชนิด mRNA ที่มีการอนุมัติใช้กับเด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ภายในประเทศไทยเป็นชนิดแรก โดยมีข้อมูลการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัย พบว่า วัคซีนไฟเซอร์สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในเด็ก ระดับใกล้เคียงกับผู้ใหญ่อายุ 16-25 ปี โดยมีระดับภูมิคุ้มกันอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก

กลับขึ้นด้านบน