"ชินวรณ์" มั่นใจลงมติผ่านวาระ 3 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

"ชินวรณ์" มั่นใจลงมติผ่านวาระ 3 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

"ชินวรณ์" มั่นใจลงมติผ่านวาระ 3 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : "ชินวรณ์" มั่นใจลงมติผ่านวาระ 3 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

รองประธานวิปรัฐบาล มั่นใจเสียงส่วนใหญ่ตกผลึก ลงมติผ่านวาระ 3 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะทั้ง ส.ส. และ ส.ว.ยังมีแนวทางเดิมที่จะเห็นชอบ และกรรมาธิการยอมปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่มีปัญหาว่าจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแล้ว

วันนี้ (7 ก.ย.2564) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการลงมติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมวาระ 3 ในวันที่ 10 ก.ย. ของที่ประชุมร่วมรัฐสภาว่า เชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือผ่านวาระ 3 เพราะ ทั้ง ส.ส. และ ส.ว.ยังมีแนวทางเดิมที่จะเห็นชอบ โดยเทียบเคียงการลงมติวาระ 1 และวาระ 2 ที่ผ่านมา ไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลง อีกทั้งกรรมาธิการยอมปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่มีปัญหาว่าจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแล้ว

ส่วนความเห็นของ ส.ว.บางคนที่ยังไม่มั่นใจจะลงมติผ่านความเห็นชอบนั้น นายชินวรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้เสียงส่วนใหญ่ตกผลึกแล้วที่จะสนับสนุนการโหวตวาระ 3

นายชินวรณ์ กล่าวอีกว่า วิปรัฐบาลไม่ขัดข้องที่จะเลื่อนร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้เป็นบุคคลสูญหายให้ทันสมัยประชุมนี้ และในระหว่างปิดสมัยประชุมกรรมาธิการจะได้พิจารณา ส่วนที่ฝ่ายค้านจะขอเสนอตัวนั่งเป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญ ติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณเงินกู้นั้น คงไม่สามารถทำได้ เพราะตามธรรมเนียมปฏิบัติต้องเป็นคนของฝ่ายรัฐบาล

กลับขึ้นด้านบน