กกต.ชงที่ประชุมเคาะวันเลือกตั้ง อบต.ช่วง 28 พ.ย.-12 ธ.ค.64

กกต.ชงที่ประชุมเคาะวันเลือกตั้ง อบต.ช่วง 28 พ.ย.-12 ธ.ค.64

กกต.ชงที่ประชุมเคาะวันเลือกตั้ง อบต.ช่วง 28 พ.ย.-12 ธ.ค.64

รูปข่าว : กกต.ชงที่ประชุมเคาะวันเลือกตั้ง อบต.ช่วง 28 พ.ย.-12 ธ.ค.64

ครม.เห็นชอบจัดการเลือกตั้ง อบต. โดย กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งแบบนิวนอร์มอล เสนอที่ประชุมเคาะเลือกระหว่าง 28 พ.ย.-12 ธ.ค. 2564 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

วันนี้ (7 ก.ย.2564) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า เมื่อเช้าที่ผ่านมาได้ร่วมประชุม ครม.ในวาระการพิจารณาจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดย ครม.เห็นชอบจัดการเลือกตั้ง อบต.ราว 5,300 แห่งก่อน

โดย กกต.ได้ออกประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วและประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 18 ธ.ค.2562 โดยในช่วงระหว่างวันที่ 1-15 ต.ค.2564 กกต.จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และช่วงวันเลือกตั้งจะเป็นช่วงระหว่าง 28 พ.ย.-12 ธ.ค. 2564 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยเสนอเลือกตั้ง อบต.

ทั้งนี้ กกต.จะรอหนังสือแจ้งจาก ครม.อย่างเป็นทางการ ก่อนจะนัดประชุม กกต.เพื่อประกาศวันเลือกตั้งต่อไป ส่วนข้อสังเกตเรื่องสถานการณ์ COVID-19 นั้น เลขาธิการ กกต.ระบุว่า จะเป็นการจัดเลือกตั้งภายใต้รูปแบบนิวนอร์มอล เข้มงวดมาตรการป้องกัน COVID-19 หากสถานการณ์ระบาดหนักในช่วงกำหนดวันเลือกตั้ง ก็สามารถที่จะเลื่อนได้ตามกรอบกฎหมายที่กำหนดเปิดช่องทางไว้

สำหรับการเลือกตั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ตาม ม.14 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวาระดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. รวมถึงผู้ว่า กทม.และสมาชิกสภา กทม. และเมืองพัทยา ครบวาระตั้งแต่เดือน พ.ค.2561 แต่คำสั่ง คสช.ให้ทำหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่

 

กลับขึ้นด้านบน