ส.ส.ก้าวไกล ชี้แก้ระบบเลือกตั้ง "เพื่อไทย-พปชร." กินรวบ

ส.ส.ก้าวไกล ชี้แก้ระบบเลือกตั้ง "เพื่อไทย-พปชร." กินรวบ

ส.ส.ก้าวไกล ชี้แก้ระบบเลือกตั้ง "เพื่อไทย-พปชร." กินรวบ

รูปข่าว : ส.ส.ก้าวไกล ชี้แก้ระบบเลือกตั้ง "เพื่อไทย-พปชร." กินรวบ

"ธีรัจชัย" ส.ส.ก้าวไกล ระบุแก้ระบบเลือกตั้ง ทำให้พรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์ เกิดการกินรวบและนำสู่การรัฐประหาร ขณะที่ 7 พรรคเล็ก แถลงจุดยืนโหวตคว่ำวาระ 3 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (8 ก.ย.2564) นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แถลงถึงการประชุมสภาฯ ที่จะลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม วาระ 3 ในวันที่ 10 ก.ย.นี้ว่า พรรคก้าวไกลยังยืนยันว่าเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และไม่เห็นด้วยกับบัตรเลือกตั้งใบเดียวของรัฐธรรมนูญปี 2560

ทั้งนี้ มองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ทำให้พรรคใหญ่เกิดการกินรวบและนำสู่การรัฐประหาร ซึ่งพรรคก้าวไกลไม่เห็นด้วยพรรคขนาดใหญ่ทั้งพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์ แต่ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชน

 

นายธีรัจชัย กล่าวว่า การลงมติ วาระ 3 ในวันที่ 10 ก.ย.นี้ จะผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่ 2 ส่วน 1.เสียงของ ส.ว. เพราะในรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 อนุ 6 กำหนดว่าต้องได้เสียงเห็นชอบจาก ส.ว. 1 ใน 3 ของจำนวน ส.ว.ทั้งหมด หรือ 84 เสียง และ 2.อยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าจะส่งสัญญาณอย่างไร

"ก้าวไกล" หารือจุดยืนของพรรคช่วงเย็น 9 ก.ย.นี้

สำหรับพรรคก้าวไกลจะมีการประชุมเกี่ยวกับจุดยืนของพรรคในช่วงเย็นของวันที่ 9 ก.ย.นี้ ซึ่งกระบวนการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขฉบับนี้เป็นไปด้วยความไม่เรียบร้อย และลุกลี้ลุกลน โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับ ส.ส.พึงมี กล่าวคือมีการแก้ไขให้มี ส.ส.บัญชีรายชื่อก็จริง แต่ยังคงมาตรา 93 และมาตรา 94 ให้ต้องคำนวณ ส.ส.พึงมีไว้ตามเดิม เสมือนเป็นหัวกุดท้ายมังกร หากเป็นเช่นนี้จะแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.อย่างไร

ส่วนการออกมาคัดค้าน เนื่องจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทำให้พรรคได้จำนวน ส.ส.ลดลงใช่หรือไม่นั้น นายธีรัจชัย กล่าวว่า คิดว่าไม่ลดลง แต่กลับจะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในพรรคมากกว่าเดิม

พรรคเล็กแถลงจุดยืนโหวตคว่ำวาระ 3 ร่างแก้ รธน.

ขณะที่ นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ พร้อมตัวแทน 7 พรรคเล็กร่วมรัฐบาล ได้แก่ พลเมืองไทย พลังธรรมไทย ครูไทย ไทรักธรรม ประชาธรรมไท พลังชาติไทย เพื่อชาติไทย แถลงจุดยืนในการโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ 3 ในวันที่ 10 ก.ย.นี้ว่า กลุ่มพรรคเล็กมีมติโหวตคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ด้วยเหตุผลว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ผ่านการทำประชามติจากประชาชนแล้ว

 

อีกทั้งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ยกเลิกระบบจัดสรรปันส่วนผสม ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนตัวเล็กๆ เข้ามามีโอกาสทำงานในสภาฯ รวมถึงล้มระบบ ส.ส.พึงมีที่ถือเป็นระบบที่ยุติธรรมที่สุด และยังล้มหลักการเรื่องคะแนนเสียงตกน้ำ จากเดิมที่นำมารวมเป็นคะแนนของพรรคการเมืองได้ตกน้ำไป ซึ่งรัฐธรรมนูญปี 2540 และรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่ใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ทำให้เห็นว่ารัฐบาลยุค "ทักษิณ-สมัคร-ยิ่งลักษณ์" เกิดเผด็จการรัฐสภา มีการคอรัปชันเชิงนโยบายมโหฬารอย่างโจ่งแจ้ง

ปฏิเสธออกมาคว่ำร่าง รธน. เพื่อรักษาผลประโยชน์

ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าการที่พรรคเล็กออกมาประกาศคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ไม่ให้สูญพันธุ์หรือไม่ นพ.ระวี กล่าวว่า เหมือนจะใช่ แต่ไม่ใช่ เพราะถ้าผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ พรรคขนาดเล็กจะสูญพันธุ์ พรรคขนาดกลางจะถูกแช่แข็งไปด้วย ยืนยันว่าพรรคเล็กมีจุดยืนเรื่องนี้มาโดยตลอด

ส่วนที่บอกว่าพรรคเล็กชอบกินกล้วยหรือเป็นพรรคปัดเศษ นพ.ระวี ย้อนถามกลับว่า เคยมีกล้วยที่ไหนให้พรรคเล็ก มีแต่พรรคขนาดใหญ่ที่มีรัฐมนตรีได้เงินทอนจากโครงการต่างๆ ซึ่งการที่พรรคเล็กกล้าโหวตสวน เพราะพรรคเล็กไม่มีรัฐมนตรี จึงไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

นพ.ระวี กล่าวว่า ในวันที่ 10 ก.ย.นี้ ขอเรียกร้องให้ ส.ส.โหวตคว่ำร่วมกับพรรคเล็ก รวมถึงเรียกร้องให้ ส.ว.คิดให้รอบคอบร่วมโหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วย เพราะถ้า ส.ว.สนับสนุนไม่ถึง 84 เสียงจะทำให้ร่างนี้ตกไป แต่หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่าน กลุ่มพรรคเล็กจะร่วมกับพรรคขนาดกลางลงชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความ หากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงๆ ขอให้ทำประชามติก่อน ซึ่งพรรคเล็กก็พร้อมสู้ในระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ถ้าผ่านความเห็นของประชาชน

กลับขึ้นด้านบน