เปิด 3 เกณฑ์โรงเรียนเข้า “แซนด์บ็อกซ์” นำร่อง 68 แห่ง

เปิด 3 เกณฑ์โรงเรียนเข้า “แซนด์บ็อกซ์” นำร่อง 68 แห่ง

เปิด 3 เกณฑ์โรงเรียนเข้า “แซนด์บ็อกซ์” นำร่อง 68 แห่ง

รูปข่าว : เปิด 3 เกณฑ์โรงเรียนเข้า “แซนด์บ็อกซ์” นำร่อง 68 แห่ง

กระทรวงศึกษาธิการ เปิด "โรงเรียนแซนด์บ็อกซ์" นำร่อง 68 แห่ง วางเกณฑ์ 3 ข้อ โรงเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการ เช่น ต้องเป็นโรงเรียนประจำ ทุกฝ่ายสมัครใจ ผ่านการประเมินความพร้อม โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนต้องมากกว่า 85%

วันนี้ (10 ก.ย.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจไทยคู่ฟ้า เปิดเผยรายละเอียดกรณี กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมนำร่อง เปิด โรงเรียนแซนด์บ็อกซ์ 68 แห่ง โดยระบุว่า กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมนำร่องมาตรการเปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้ COVID-19 โดยใช้แนวทาง Sandbox Safety Zone in School (SSS) หรือ โรงเรียนแซนด์บ็อกซ์ เพื่อให้นักเรียนสามารถไปเรียนที่โรงเรียนได้

เบื้องต้นจะเปิดในกลุ่มโรงเรียนประจำที่มีความพร้อม เช่น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนนานาชาติ

สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ SSS มีเงื่อนไข 3 ข้อ คือ 1.โรงเรียนประจำ 2.เป็นไปตามความสมัครใจของทุกฝ่าย 3.ผ่านการประเมินความพร้อม ซึ่งต้องมีแนวปฏิบัติตามมาตรการ เช่น การจำกัดบุคคลเข้า-ออกโรงเรียนอย่างชัดเจน มีการคัดกรองโดยใช้วิธี Rapid Antigen test /ครู บุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่า 85% เป็นต้น

ขณะนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 68 แห่ง ได้แก่ สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ 20 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 3 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) แบ่งเป็น โรงเรียนนานาชาติเอกชน 14 แห่ง โรงเรียนเอกชนนักเรียนไทย 12 แห่ง รวม 44 แห่ง

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข จะติดตามประเมินผลเพื่อเดินหน้าโครงการนี้ต่อไป โดยยึดมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียนเป็นหลัก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"โฮมสคูล บับเบิ้ล" อีกทางเลือกการศึกษาช่วงโควิด

 ไทยติด COVID-19 เพิ่ม 14,403 คน เสียชีวิต 189 คน

 

กลับขึ้นด้านบน