ประกาศแต่งตั้ง-โยกย้าย 273 ตำรวจ รองผบ.ตร.-ผบก.

ประกาศแต่งตั้ง-โยกย้าย 273 ตำรวจ รองผบ.ตร.-ผบก.

ประกาศแต่งตั้ง-โยกย้าย 273 ตำรวจ รองผบ.ตร.-ผบก.

รูปข่าว : ประกาศแต่งตั้ง-โยกย้าย 273 ตำรวจ รองผบ.ตร.-ผบก.

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ 2 ประกาศ เรื่องพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 123 ราย และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่ รองผบ.ตร.-ผบก. 273 ราย

วันนี้ (10 ก.ย.2564) เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เปิดเผย ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน 123 ราย

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน 123 ราย

และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จำนวน 273 ราย
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จำนวน 273 ราย

 

กลับขึ้นด้านบน