รัฐเร่งทำแผนความมั่นคงทางทะเลผลักดัน 32 จังหวัด มีส่วนร่วม

รัฐเร่งทำแผนความมั่นคงทางทะเลผลักดัน 32 จังหวัด มีส่วนร่วม

รัฐเร่งทำแผนความมั่นคงทางทะเลผลักดัน 32 จังหวัด มีส่วนร่วม

รูปข่าว : รัฐเร่งทำแผนความมั่นคงทางทะเลผลักดัน 32 จังหวัด มีส่วนร่วม

รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนแผนความมั่นคงทางทะเลฉบับใหม่รองรับสภาวะแวดล้อมทางทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป และสร้างการรับรู้ประชาชน 32 จ.ชายทะเล มีส่วนร่วมเฝ้าระวังการทำผิดกฎหมาย

วันนี้ (13 ก.ย.2564) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการประเมินสถานการณ์และความรุนแรงของภัยคุกคามทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2564 ครอบคลุม 4 ประเด็นหลัก ทั้งภัยความมั่นคงแบบดั้งเดิม เช่น การแข่งขันของประเทศต่างๆด้านภูมิรัฐศาสตร์ทางทะเล, ความมั่นคงของมนุษย์ เช่น ความปลอดภัยทางทะเลและอาชญากรรมข้ามชาติ, เศรษฐกิจภาคทะเล และสิ่งแวดล้อมทางทะเลซึ่งในภาพรวมยังมีแนวโน้มของปัญหาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

พร้อมทั้งยังเร่งรัดขับเคลื่อนการจัดทำแผนทางทะเลระดับชาติฉบับใหม่ ปี 2566-2570 และสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมทั้ง 23 จ.ชายทะเล เฝ้าระวังปัญหาการทำผิดกฎหมายทางทะเล เช่น การลักลอบขนยาเสพติด การค้ามนุษย์ และการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากผู้ที่เดินทางมากับเรือ

 

พล.อ.ประวิตร ย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันแผนงานความมั่นคงทางทะเลไปสู่การปฏิบัติ ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง สามารถรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของชาติอย่างได้ผลและเป็นรูปธรรม ซึ่งสุดท้ายประโยชน์จะตกอยู่กับประชาชน

กลับขึ้นด้านบน