ถอดบทเรียนเพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้

ถอดบทเรียนเพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้

ถอดบทเรียนเพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้

รูปข่าว : ถอดบทเรียนเพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้

พล.อ.ประวิตร ประชุม คกก."สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ" สั่งถอดบทเรียนเพลิงไหม้ บ.หมิงตี้ เคมิคอล ป้องกันเกิดเหตุซ้ำรอย

วันนี้ (15 ก.ย.2564) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบออนไลน์

 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเห็นชอบโครงการที่สำคัญ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างรุนแรง เช่น โครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1-2 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่ สาย อ.หาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย

 

นอกจากนี้ยังเห็นชอบมาตรการป้องกันการเกิดเหตุการณ์กรณีเพลิงไหม้โรงงานเม็ดโฟมและพลาสติก บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด จ.สมุทรปราการ โดยให้จัดทำมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติภัยสารเคมีในโรงงาน, มาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรการจัดการมลพิษในสิ่งแวดล้อม

พร้อมทั้งเห็นชอบให้ควบคุมค่ามาตรฐาน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากไอเสียรถยนต์ใช้งานขนาดเล็ก โดยให้ครอบคลุมรถยนต์มาตรฐานยูโร 4 และรถยนต์ไฮบริด รวมถึงควบคุมการระบายน้ำทิ้ง/น้ำเสีย จากสถานประกอบการขนาดเล็ก

 

พล.อ.ประวิตร กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกำกับควบคุมโครงการต่างๆให้เป็นไปตาม EIA และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด และการก่อสร้างถนนบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ และส่งเสริมเศรษฐกิจร่วมกัน การควบคุมน้ำทิ้ง ,ขยะมูลฝอย และไอเสียรถยนต์ ต้องบังคับใช้กฎหมายจริงจัง โดยเฉพาะโรงงานสารเคมี จะต้องมีมาตรการป้องกันเพลิงไหม้ ที่เข้มงวด และต้องไม่เกิดขึ้นอีกโดยเด็ดขาด

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน