กางไทม์ไลน์ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" สำรวจรายชื่อเคาะตัวเลข 26 ก.ย.

กางไทม์ไลน์ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" สำรวจรายชื่อเคาะตัวเลข 26 ก.ย.

กางไทม์ไลน์ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" สำรวจรายชื่อเคาะตัวเลข 26 ก.ย.

รูปข่าว : กางไทม์ไลน์ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" สำรวจรายชื่อเคาะตัวเลข 26 ก.ย.

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กางไทม์ไลน์เป้าหมายฉีดวัคซีนไฟเซอร์กลุ่มนักเรียน 4.35 ล้านคนรองรับเปิดเรียนเทอม 2 ระบุ 17-22 ก.ย.จัดทำรายชื่อ จำนวน และทำความเข้าใจผู้ปกครอง คาดเคาะรายชื่อ 26 ก.ย.นี้ก่อนส่งให้สาธารณสุขจังหวัดวางแผน ก่อนฉีดวันแรก 4 ต.ค.นี้

วันนี้ (15 ก.ย.2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงแนวทางการฉีดวัคซีน COVID-19 ไฟเซอร์ ให้กับนักเรียนนักศึกษา อายุ 12-18 ปีว่า จากระบบของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสังกัดอื่นๆ รวมแล้วมีนักเรียน นักศึกษาประมาณ 4,350,000 คน

จากการประสานกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) คาดว่าวัคซีนไฟเซอร์จะทยอยเข้ามาปลายเดือนก.ย.นี้ 2 ล้านโดส และเดือนต.ค.นี้ 8 ล้านโดส จึงมีวัคซีนเพียงพอที่จะฉีดให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษา

 

 

นายสุภัทร กล่าวอีกว่า ขณะนี้กรมควบคุมโรค เตรียมแผนกระจายวัคซีนไปยัง 76 จังหวัด และกทม. โดยแต่ละจังหวัดจะมีการวางแผนกระจายการฉีดวัคซีนภายในจังหวัดของตัวเอง มีผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเป็นผู้พิจารณา เพื่อไปฉีดวัคซีนให้ที่โรงเรียน แต่หากโรงเรียนไม่สะดวก ศธ.ได้หารือกับทางปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อขอใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดในการจัดฉีดแทน

ช่วงนี้จะเป็นการจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษาก่อนส่งให้กับกระทรวงสาธารณสุข มีการกลั่นกรองข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อวางแผนการฉีดวัคซีนภายในจังหวัด

ไทม์ไลน์ 17-22 ก.ย.นี้เร่งสำรวจรายชื่อ-จำนวน

สำหรับไทม์ไลน์การดำเนินงาน ในระหว่างนี้จนถึงวันที่ 17 ก.ย.จะเป็นการจัดทำรายชื่อและจำนวนนักเรียน พร้อมไปกับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้เด็กให้ผู้ปกครองเข้าใจ และอาจจะมีการจัดประชุมทำความเข้าใจเป็นกลุ่มย่อยอีกครั้งในระหว่างวันที่ 17-22 ก.ย.นี้ 

  • 22-24 ก.ย.แต่ละโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองลงนามยินยอมให้นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน 
  • 25 ก.ย.แต่ละสถานศึกษาส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนที่จะเข้ารับการฉีด
  • 26 ก.ย.สรุปจำนวนตัวเลขนักเรียน นักศึกษาที่จะเข้ารับการฉีดในทุกจังหวัด
  • 28-30 ก.ย. สาธารณสุขจังหวัดวางแผนการรับวัคซีนและกำหนดการฉีดวัคซีนรายโรงเรียน 
  • 1 ต.ค.สถานศึกษารับทราบแผนและเตรียมสถานที่ในการจัดฉีด
  • 4 ต.ค. เริ่มการฉีดแก่นักเรียน โดยเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 จะเว้นระยะห่างประมาณ 3 สัปดาห์ ซึ่งหากเป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็จะทันเปิดเทอม 2 ปีการศึกษา 2564 ในเดือน พ.ย.

ปลัดศธ.กล่าวอีกว่า ส่วนกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีลงมาจะต้องรอดูว่าจะมีวัคซีนยี่ห้อใดที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุมัติให้ฉีด แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคต่อการเปิดเรียน เพราะยึดตามมาตรการสาธารณสุขที่บอกว่าต้องฉีดให้ครอบคลุม 70%

ศธ.ออกแบบการเปิดเรียนอย่างปลอดภัย หากใครไม่สะดวกมาเรียนก็จะมีการสอนแบบผสมผสาน เรียนออนไลน์ได้  

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดีเดย์ ต.ค.ปรับสูตรไขว้ "แอสตรา-ไฟเซอร์" กลุ่ม 18 ปีขึ้นไป

เตรียมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นร.กลุ่มเสี่ยงสังกัด กทม. 21 ก.ย.นี้

ดีเดย์ ต.ค.ฉีดวัคซีน 24 ล้านโดส เล็ง "ไฟเซอร์" กลุ่ม 12 ปีขึ้นไป

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน