โควิดไทยป่วยรายวันลด 12,709 คน เสียชีวิต 106 คน

โควิดไทยป่วยรายวันลด 12,709 คน เสียชีวิต 106 คน

โควิดไทยป่วยรายวันลด 12,709 คน เสียชีวิต 106 คน

รูปข่าว : โควิดไทยป่วยรายวันลด 12,709 คน เสียชีวิต 106 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานไทยมีผู้ติดเชื้อ 12,709 คน รวมผู้ป่วยสะสม 1,460,323 คน (ตั้งแต่ 1 เม.ย.) หายป่วยกลับบ้าน 11,125 คน เสียชีวิต 106 คน ขณะที่ภาพรวมมีการฉีดวัคซีนแล้ว 44 ล้านโดส

วันนี้ (20 ก.ย.2564) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,709 คนจำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง 10,962 คน ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 878 คน ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 858 คน กลับจากต่างประเทศ 11 คน รวมผู้ป่วยสะสม 1,460,323 คน (ตั้งแต่ 1 เม.ย.) หายป่วยกลับบ้าน 11,125 คน หายป่วยสะสม 1,313,718 ราย (ตั้งแต่ 1 เม.ย.) กำลังรักษาตัว 132,573 คนเสียชีวิต 106 คน

ขณะที่เว็บไซต์ worldometers รายงานทั่วโลกมี ผู้ป่วยสะสม 229,257,051 คน หายป่วยกลับบ้านแล้ว 205,878,506 คน กำลังยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 18,673,708 คน เสียชีวิตสะสม 4,704,837 คน 

ไทยฉีดวัคซีนแล้ว 44 ล้านโดส 

นอกจากนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีน COVID-19 ทั่วโลกแล้ว 5,928 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ /เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 33.6 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 385 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 181 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 329.45 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (77.6% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 124.6 ล้านโดส

สำหรับประเทศไทยข้อมูล (19 ก.ย.64)  ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 44,485,657 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 58.17% แบ่งเป็น

  • เข็มแรก 28,893,133 โดส (43.7% ของประชากร)
  • เข็มสอง 14,971,317 โดส (22.6% ของประชากร)
  • เข็มสาม 621,207 โดส (0.9% ของประชากร)

 

  

 

กลับขึ้นด้านบน