ทอ.ส่งเครื่องบินสำรวจสถานการณ์น้ำเหนือ-ที่ราบลุ่มภาคกลาง

ทอ.ส่งเครื่องบินสำรวจสถานการณ์น้ำเหนือ-ที่ราบลุ่มภาคกลาง

ทอ.ส่งเครื่องบินสำรวจสถานการณ์น้ำเหนือ-ที่ราบลุ่มภาคกลาง

รูปข่าว : ทอ.ส่งเครื่องบินสำรวจสถานการณ์น้ำเหนือ-ที่ราบลุ่มภาคกลาง

กองบิน 4 จัดเครื่องบิน DA-42 บินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่นครสวรรค์-ชัยนาท

วันนี้ (23 ก.ย.2564) พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. ในฐานะผบ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทอ.สั่งการให้ น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง ผบ.กองบิน 4 ในฐานะผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 4 จัดเครื่องบินตรวจการณ์และฝึกแบบที่ 20 (DA-42) ของหน่วยบิน 4021 ติดตั้งกล้องถ่ายภาพทางอากาศ ขึ้นบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ ติดตามสถานการณ์น้ำในจ.นครสวรรค์ และชัยนาท

 

เพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ดังกล่าว ประกอบกับระดับน้ำบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 4 ได้นำภาพถ่ายทางอากาศ มาใช้วางแผนร่วมกับเทศบาลตำบลหาดอาษา อ.สรรพยา และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 จ.ชัยนาท เพื่อประเมินสถานการณ์ และวางแผนช่วยเหลือประชาชนต่อไป

กลับขึ้นด้านบน