ทบ.ระดมสรรพกำลังรับมือน้ำท่วม

ทบ.ระดมสรรพกำลังรับมือน้ำท่วม

ทบ.ระดมสรรพกำลังรับมือน้ำท่วม

รูปข่าว : ทบ.ระดมสรรพกำลังรับมือน้ำท่วม

ผบ.ทบ. สั่งระดมยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนรับมือสถานการณ์น้ำ เน้นความปลอดภัยภายใต้มาตรการป้องกันCOVID-19

วันนี้ (27 ก.ย.2564) พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.เรียกประชุมผ่านระบบออนไลน์กับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทุกกองทัพภาคติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัย และการช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้การสนับสนุนเพิ่มเติมจากกองทัพบกส่วนกลาง ไปยังพื้นที่ประสบภัย โดยเฉพาะการระดมทรัพยากร และยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกเพื่อใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ

 

ผบ.ทบ.ขอบคุณทุกหน่วยที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างทุ่มเท พร้อมกำชับให้กําลังพลที่ปฏิบัติงานต้องตระหนักถึงความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้ประสบภัยเป็นสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ป่วย ผู้พิการ หรือคนชรา ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกัน COVID-19

 

ผบ.ทบ.สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ระดมยุทโธปกรณ์จากหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทุกหน่วย ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการช่วยเหลืออุทกภัยได้ โดยเฉพาะเครื่องมือช่างและยานพาหนะสายขนส่ง มาเพิ่มเติมให้กับหน่วยในพื้นที่น้ำท่วมได้ใช้งาน เช่น สะพานเครื่องหนุนลอยพับได้ จากกรมการทหารช่าง เพื่อจัดตั้งเป็นแพลอยน้ำขนาดใหญ่

 

การสนับสนุนเรือยนต์ขนาดต่างๆ รวมทั้งเรืออลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย เข้าเสริมการขนย้ายคนและสิ่งของให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น, การนำตาข่ายกู้ภัยมาใช้ในการส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อความปลอดภัยของผู้รับ, การสนับสนุนอากาศยานเพื่อขนสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปส่งให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมสูงเข้าถึงยาก และการปรับใช้เรือเร็วเพื่อการขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน

 

ผบ.ทบ.ระบุด้วยว่า ยุทโธปกรณ์ที่มีประจำการทุกชนิดให้พิจารณานำมาใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้ ตามเจตนารมณ์การใช้ยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพื่อประชาชน

กลับขึ้นด้านบน