พศ.ชี้แจงปลดเจ้าคณะ 3 รูป เพราะมีมูลเหตุหลักฐานกระทำผิด

พศ.ชี้แจงปลดเจ้าคณะ 3 รูป เพราะมีมูลเหตุหลักฐานกระทำผิด

พศ.ชี้แจงปลดเจ้าคณะ 3 รูป เพราะมีมูลเหตุหลักฐานกระทำผิด

รูปข่าว : พศ.ชี้แจงปลดเจ้าคณะ 3 รูป เพราะมีมูลเหตุหลักฐานกระทำผิด

พศ.พิจารณากรณีถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 รูปและตั้งพระนอกเขตปกครองแทน ภายหลังชาวบ้านล่ารายชื่อ ถวายฎีกา ให้พิจารณาเรื่องการปลดเจ้าคณะอีกครั้ง โดย พศ.ระบุมีมูลเหตุหลักฐานกระทำผิด แต่ไม่มีอำนาจเปิดเผยข้อมูล

วันนี้ (11 ต.ค.2564 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคมในช่วงบ่ายที่ผ่านมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Zoom 

 


นายสิทธา มูลพงษ์ ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยกรณี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ ถอดถอนพระสังฆาธิการ จำนวน 3 รูป พ้นจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ได้แก่

  • พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
  • พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
  • พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต)

พร้อมแต่งตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน 3 รูป ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด

  • พระราชภาวนาพิธาน (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน) ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
  • พระราชสุทธิธรรมาจารย์ (สำอาง ตานทินฺโน) ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
  • พระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทฺธิญาโณ) ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) 

ส่วนกรณีที่ปรากฏเป็นข่าว ชาวบ้านมีการลาสรายชื่อถวายฎีกา และเรียกร้องให้มีการสอบสวนให้ความเป็นธรรมกับพระสังฆาธิการทั้ง 3 รูปอีกครั้ง นายสิทธา ชี้แจงว่า การดำเนินการแต่งตั้งเป็นไปตามขั้นตอนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และกฎมหาเถรสมาคม (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563

ที่ผ่านมา การแต่งตั้งเจ้าคณะหนเมื่อวันที่ 16 ต.ค.2563 และเจ้าคณะภาคเมื่อวันที่ 9 พ.ค.2564 ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกฎมหาเถรมาคม หลักการเดียวกัน ซึ่งมหาเถรสมาคมได้รับทราบขั้นตอนวิธีการดังกล่าวแล้ว


สำหรับการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดที่มีมูลเหตุหลักฐานนำไปสู่การถอดถอนและแต่งตั้งใหม่นั้นได้นำข้อมูลกราบเรียนให้เจ้าคณะหน เจ้าคณะภาค และผู้ปกครองของคณะจังหวัดนั้น ๆ รับทราบถึงปัญหาและเหตุผลก่อนการดำเนินการ

นายสิทธา ระบุว่า เรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่เจ้าคณะปกครองที่จัดการตามแนวทางการปกครองคณะสงฆ์ ส่วนมูลเหตุนำไปสู่การถอดถอนกรณีพระสังฆาทธิการทั้ง 3 รูปว่าทำผิดหลักพระธรรมวินัยข้อไหน ถึงมีความผิดร้ายแรงต้องถอดถอน ออกจากตำแหน่งโดยที่ไม่มีการสอบสวน พศ.ย้ำว่าไม่มีอำนาจหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลเพราะเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะหนและเจ้าคณะภาค

ชี้แจงดรามา กระแสสึก "พส.สมปอง" 

ขณะเดียวกันยังชี้แจงกรณีกระแสดรามา พระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระลูกวัดวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง หลังจากมีกระแสกดดันให้จับสึกพระมหาสมปองให้ขาดจากการเป็นพระสงฆ์กรณีไลฟ์สอนธรรมะผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ กรณีนี้ พศ.ยืนยันว่าเข้าใจในความคับข้องใจของพระมหาสมปอง โดยวันนี้ไม่ได้มีการนำมาหารือในการประชุมของมหาเถรสมาคม และเชื่อว่าไม่มีการกดดันจากกรรมการมหาเถรสมาคมแต่อย่างใด 

อยากให้สังคมรอเวลา เพื่อที่จะให้เรื่องทุกอย่างสามารถที่จะหาทางออกได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการพูดคุยการประสานงานกับเจ้าวาดวัดสร้อยทอง

 

กลับขึ้นด้านบน