อัปเดต ไปรษณีย์ไทยแจ้งพื้นที่น้ำท่วม 16 จังหวัดนำจ่ายสิ่งของไม่ได้

อัปเดต ไปรษณีย์ไทยแจ้งพื้นที่น้ำท่วม 16 จังหวัดนำจ่ายสิ่งของไม่ได้

อัปเดต ไปรษณีย์ไทยแจ้งพื้นที่น้ำท่วม 16 จังหวัดนำจ่ายสิ่งของไม่ได้

รูปข่าว : อัปเดต ไปรษณีย์ไทยแจ้งพื้นที่น้ำท่วม 16 จังหวัดนำจ่ายสิ่งของไม่ได้

บ.ไปรษณีย์ไทย ออกประกาศแจ้ง สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลให้การนำจ่ายของ ไปรษณีย์ไทย ไม่สามารถนำจ่ายได้ ในพื้นที่ 16 จังหวัด

วันนี้ (14 ต.ค.2564) บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด ออกประกาศแจ้ง การให้บริการไปรษณีย์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย เนื่องด้วยขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลให้การนำจ่ายของ ไปรษณีย์ไทย ไม่สามารถนำจ่ายได้ ในพื้นที่ 16 จังหวัด คือ

- จ.นนทบุรี อ.เมือง อ.บางบัวทอง อ.ปากเกร็ด

- จ.ปทุมธานี อ.เมือง อ.สามโคก

- จ.พระนครศรีอยุธยา อ.เมือง อ.เสนา อ.ผักไห่ อ.ท่าเรือ อ.มหาราช อ.บางปะอิน อ.บางไทร อ.บางประหัน อ.บางบาล อ.นครหลวง

- จ.อ่างทอง อ.เมือง อ.ป่าโมก อ.ไชโย

- จ.สิงห์บุรี อ.เมือง อ.อินทร์บุรี อ.พรหมบุรี

- จ.สระบุรี อ.บ้านหมอ อ.เสาไห้ อ.หนองโดน อ.วังม่วง อ.บ้านหมอ

- จ.ตราด อ.เมืองตราด

- จ.นครราชสีมา อ.พิมาย อ.โนนสูง

- จ.ขอนแก่น อ.เมือง อ.บ้านไผ่ อ.บ้านแฮด อ.มัญจาคีรี อ.โคกโพธิ์ไชย อ.ชนบท อ.แวงน้อย อ.พระยืน อ.แวงใหญ่ อ.โกสุมพิสัย

- จ.มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย

- จ.นครสวรรค์ อ.เมือง อ.หนองบัว อ.ชุมแสง อ.พยุหะคีรี อ.ท่าตะโก อ.โกรกพระ

-จ.อุทัยธานี อ.เมือง

- จ.สุโขทัย อ.กงไกรลาศ

- จ.พิษณุโลก อ.บางระกำ

- จ.พิจิตร อ.บางมูลนาก อ.บึงนาราง อ.สามง่าม อ.โพธิ์ประทับช้าง

- จ.สุพรรณบุรี อ.เมือง อ.สองพี่น้อง อ.เดิมบางนางบวช อ.ศรีประจันต์ อ.บางปลาม้า อ.บางเลน

ตรวจสอบพื้นที่ ตำบล หมู่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งไม่สามารถนำจ่ายสิ่งของได้ที่ https://drive.google.com/.../11jqLBXbKnaZvklftpRL7IvW...

ทั้งนี้ บริเวณต่างๆ โดยรอบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนั้น การนำจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ประเภทต่างๆ อาจล่าช้ากว่าปกติ ไปรษณีย์ไทย ขอยืนยันจะดูแลพัสดุไปรษณีย์ที่ฝากส่งอย่างดี หากระดับน้ำลดลง จะนำจ่ายผู้รับโดยเร็ว

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน