ค้นพบ "หม้อข้าวหม้อแกงลิง" ชนิดใหม่ของโลก

ค้นพบ "หม้อข้าวหม้อแกงลิง" ชนิดใหม่ของโลก

ค้นพบ "หม้อข้าวหม้อแกงลิง" ชนิดใหม่ของโลก

รูปข่าว : ค้นพบ "หม้อข้าวหม้อแกงลิง" ชนิดใหม่ของโลก

นักวิจัยทางพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ค้นพบ "หม้อข้าวหม้อแกงลิง" ชนิดใหม่ของโลก กลางพื้นที่ป่าของ จ.นครศรีธรรมราช บ่งชี้ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดี

วันนี้ (14 ต.ค.2564) นักพืชศาสตร์ที่เป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ค้นพบบนเทือกเขาหลวง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมกับได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับโลก

 

รศ.พจมาลย์ สุรนิลพงษ์ นักวิจัยด้านพืชศาสตร์ ระบุว่าจากลักษณะเด่นที่มีจุดประคล้ายกับลายเสือบนตัวหม้อ จึงตั้งชื่อว่า Tiger Nakhon หรือ เสือนคร ตามภูมิศาสตร์ของ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งค้นพบทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีหม้อข้าวหม้อแกงลิงทั้งหมด 16 ชนิด 1 สายพันธุ์

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำการศึกษาเรื่องชนิดและสายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพืชชนิดนี้การกระจายตัวอยู่ในประเทศแถบอินโดจีน และไทยพบกระจายตัวตามภูเขาสูงหรือที่ราบลุ่มที่มีความชื้นทั่วทุกภาคของประเทศ

หม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นพืชอนุรักษ์ถูกจัดอยู่ในบัญชีที่ 2 ของอนุสัญญาไซเตส สายพันธุ์ใหม่ที่พบอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์ โดยวิธีอนุรักษ์จะใช้การขยายพันธุ์ ด้วยเมล็ด การปักชำกิ่ง หรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ค้นพบ "ชมพูราชสิริน" พืชชนิดใหม่ของโลก

 

 

กลับขึ้นด้านบน