กพท.คลายล็อก "สายการบิน" ขายตั๋วโดยสารได้เต็มที่นั่ง

กพท.คลายล็อก "สายการบิน" ขายตั๋วโดยสารได้เต็มที่นั่ง

กพท.คลายล็อก "สายการบิน" ขายตั๋วโดยสารได้เต็มที่นั่ง

รูปข่าว : กพท.คลายล็อก "สายการบิน" ขายตั๋วโดยสารได้เต็มที่นั่ง

กพท.แจ้งสายการบินงดทำการบินในช่วงเวลาเคอร์ฟิว 23.00-03.00 น. อนุญาตให้เพิ่มผู้โดยสารได้เต็มความจุของห้องโดยสาร มีผลตั้งแต่วันนี้ (16 ต.ค.)

วันนี้ (16 ต.ค. 2564) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศแนวปฏิบัติสำหรับสายการบินและสนามบินภายในประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.2564 เป็นต้นไป ให้สายการบินขนส่งผู้โดยสารได้ตามความจุของเครื่องบิน

แต่ยังงดทำการบินในระหว่างช่วงเวลาเคอร์ฟิวที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) ที่กำหนดห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 - 03.00 น.ของวันรุ่งขึ้น และการขนส่งสาธารณะสามารถรับขนได้เต็มความจุของยานพาหนะ

กพท.จึงออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนิน การเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์โควิด-19 (ฉบับที่ 7) กำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

1. ให้สายการบินจำกัดการปฏิบัติการบินในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับล่าสุด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างสนามบินและที่พัก และสอดคล้องกับการบริการขนส่งสาธารณะประเภทอื่นที่ดำเนินตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติเดียวกัน

2. ให้สามารถมีจำนวนผู้โดยสารได้ตามความจุของอากาศยานที่ใช้ในการทำการบินเที่ยวบินนั้น ๆ และให้สายการบินพิจารณาการจัดที่นั่งในห้องโดยสารอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม

 

อ่านข่าวอื่นๆ

เริ่มคืนนี้! ผู้ค้าขานรับลดเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม - ตี 3 มีเวลาขายของเพิ่ม

ใช้ได้แล้ว! "Digital Health Pass" โชว์ข้อมูลฉีดวัคซีนก่อนขึ้นเครื่อง

จองคิว 18 ต.ค.นี้ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา "แท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์"

 

กลับขึ้นด้านบน