ระดับน้ำเขื่อนลำตะคองต่ำสุดในรอบ 10 ปี

ระดับน้ำเขื่อนลำตะคองต่ำสุดในรอบ 10 ปี

ระดับน้ำเขื่อนลำตะคองต่ำสุดในรอบ 10 ปี

รูปข่าว : ระดับน้ำเขื่อนลำตะคองต่ำสุดในรอบ 10 ปี

ระดับน้ำเขื่อนลำตะคองต่ำสุดในรอบ 10 ปี ชาวนา จ.นครราชสีมา เสี่ยงลงทุนทำนาเพื่อให้ทันฤดูเก็บเกี่ยว แม้เจ้าหน้าที่จะประกาศให้ชะลอการทำนาออกไป ขณะระดับน้ำในเขื่อนลำตะคองต่ำสุดในรอบ 10 ปี โดยต้องผันน้ำจากเขื่อนลำแชะมาผลิตน้ำประปาแทน

ชาวนา ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา หว่านข้าวลงในแปลงนาเนื้อที่กว่า 10 ไร่ ก่อนจะไถกลบ แม้ไม่มีน้ำและฝนทิ้งช่วง แต่ก็ต้องเสี่ยงทำนาเพื่อให้ทันฤดูเก็บเกี่ยว การทำนาหว่านเป็นทางเลือกเดียวที่จะทำได้ หลังชลประทานงดระบายน้ำจากเขื่อนลำตะคองเพื่อการเกษตรมานานกว่า 6 เดือน ทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับปักดำต้นเกล้า โดยต้องรอให้ฝนตกและหวังว่าเมล็ดข้าวที่หว่านจะไม่แห้งตาย

สำหรับภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้ชาวนาหลายอำเภอของ จ.นครราชสีมา ชะลอการทำนา โดยเฉพาะในเขตชลประทานอ่างเก็บน้ำลำตะคอง 5 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน และ อ.ขามทะเลสอ แม้จะเข้าสู่ฤดูทำนาแต่มีพื้นที่ปลูกข้าวเพียง 10,000 ไร่ จากพื้นที่นาข้าวทั้งหมดกว่า 100,000 ไร่ ขณะที่ปัจจุบันระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคอง มีน้ำกักเก็บเพียง 80 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของความจุอ่าง ซึ่งเจ้าหน้าที่งดการระบายน้ำเพื่อการเกษตรและลดการระบายน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา จากวันละ 700,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ 400,000 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้หากฝนไม่ตกลงมาเพิ่ม ปริมาณน้ำในอ่างลำตะคองจะสามารถใช้สำหรับอุปโภคได้เพียง 2 เดือน

ขณะที่ นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8 ระบุว่ามาตรการที่นำมาใช้เพื่อป้องกันวิกฤตขาดแคลนน้ำ คือ การผันน้ำจากเขื่อนลำแชะมาผลิตน้ำประปาแทนน้ำจากเขื่อนลำตะคอง และเร่งทำฝนหลวงในพื้นที่เหนือเขื่อน โดยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ 5 แห่ง จ.นครราชสีมา เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 34 ของความจุอ่าง ส่วนอ่างเก็บน้ำลำตะคองมีปริมาณน้ำต่ำสุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด


กลับขึ้นด้านบน