เปิดฉีดไฟเซอร์นักเรียน ม.ต้น 31,004 คน สังกัด กทม. 18-20 ต.ค.

เปิดฉีดไฟเซอร์นักเรียน ม.ต้น 31,004 คน สังกัด กทม. 18-20 ต.ค.

เปิดฉีดไฟเซอร์นักเรียน ม.ต้น 31,004 คน สังกัด กทม. 18-20 ต.ค.

รูปข่าว : เปิดฉีดไฟเซอร์นักเรียน ม.ต้น 31,004 คน สังกัด กทม. 18-20 ต.ค.

เปิดฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด กทม. 31,004 คน วันที่ 18-20 ต.ค.นี้ วันแรกเปิด 8 จุด ฉีดแล้ว 37 โรงเรียน จำนวน 11,531 คน

วันนี้ (18 ต.ค.2564) เวลา 13.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์ เขตหลักสี่

ในวันเดียวกัน เวลา 09.00 น. นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนสานเสนนอก ประชาราษฎร์อนุกูล เขตดินแดง โดยมี ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้องร่วมคณะ


ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร กำหนดฉีดวัคซีนไฟเซอร์สร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) ที่สมัครใจฉีดวัคซีน ทั้งหมด 31,004 คน ระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค. 64

สำหรับวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนจาก 37 โรงเรียน รวมนักเรียน จำนวน 11,531 คน โดยกำหนดจุดฉีดวัคซีน ทั้งหมด 8 จุด ดังนี้

  • โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร จำนวน 3 โรงเรียน รวม 1,447 คน
  • โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ บางกะปิ จำนวน 3 โรงเรียน รวม 1,696 คน
  • โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน จำนวน 8 โรงเรียน รวม 1,602 คน
  • โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ประเวศ จำนวน 4 โรงเรียน รวม 1,808 คน
  • โรงเรียนสานเสนนอก ประชาราษฎร์อนุกูล เขตดินแดง จำนวน 6 โรงเรียน รวม 1,552 คน
  • โรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์ เขตหลักสี่ จำนวน 9 โรงเรียน รวม 1,402 คน
  • โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ จำนวน 1 โรงเรียน รวม 1,013 คน
  • โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน จำนวน 3 โรงเรียน รวม 1,011 คน

 

ส่วนในวันที่ 19 ต.ค.2564 เป็นการฉีดวัคซีนให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 7 จุด รวม 9,420 คน และในวันที่ 20 ต.ค. 64 จำนวน 7 จุด รวม 10,053 คน

 

 

กลับขึ้นด้านบน