ยอดสมัครชิง ส.อบต.-นายก อบต.กว่า 1.3 แสนคน "โคราช" รั้งแชมป์

ยอดสมัครชิง ส.อบต.-นายก อบต.กว่า 1.3 แสนคน "โคราช" รั้งแชมป์

ยอดสมัครชิง ส.อบต.-นายก อบต.กว่า 1.3 แสนคน "โคราช" รั้งแชมป์

รูปข่าว : ยอดสมัครชิง ส.อบต.-นายก อบต.กว่า 1.3 แสนคน "โคราช" รั้งแชมป์

กกต.เผยการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 11-15 ต.ค.2564 มีผู้สมัคร 136,250 คน ระบุ จ.นครราชสีมา มีผู้สมัครมากที่สุด 7,333 คน

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รายงานการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 11-15 ต.ค.2564 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศ 76 จังหวัด รวม 136,250 คน แบ่งออกเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. จำนวน 12,309 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต. จำนวน 123,941 คน

ส่วนจังหวัดที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต. และนายก อบต.สูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1. จ.นครราชสีมา จำนวน 7,333 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. จำนวน 554 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต. จำนวน 6,779 คน, 2. จ.ศรีสะเกษ จำนวน 5,621 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. จำนวน 479 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต. จำนวน 5,142 คน, 3. จ.สุรินทร์ จำนวน 5,062 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. จำนวน 371 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต. จำนวน 4,691 คน, 4. จ.อุบลราชธานี จำนวน 4,823 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. จำนวน 415 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต. จำนวน 4,408 คน และ 5. จ.บุรีรัมย์ จำนวน 4,445 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. จำนวน 349 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต. จำนวน 4,096 คน

6. จ.ขอนแก่น จำนวน 3,761 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. จำนวน 361 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.จำนวน 3,400 คน, 7. จ.มหาสารคาม จำนวน 3,686 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. จำนวน 294 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต. จำนวน 3,392 คน, 8. จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 3,609 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. จำนวน 325 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.จำนวน 3,284 คน, 9. จ.ชัยภูมิ จำนวน 3,322 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. จำนวน 262 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต. จำนวน 3,060 คน และ 10. จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 3,176 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. จำนวน 280 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต. จำนวน 2,896 คน

ขณะที่จังหวัดที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต. และนายก อบต.น้อยที่สุด คือ จ.ภูเก็ต จำนวน 121 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. จำนวน 17 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต. จำนวน 104 คน

ทั้งนี้ มาตรา 52 วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 บัญญัติว่า ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของการสมัครของผู้สมัคร และตรวจสอบว่าผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ เมื่อเห็นว่าถูกต้องและผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร

ประกาศรายชื่อผู้สมัครตามวรรคสาม ให้มีชื่อตัว ชื่อสกุล รูปถ่าย และหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครที่จะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 49 และมาตรา 50 ไว้ ณ ที่ปิดประกาศ ดังกล่าวด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ชาวบ้านพบจระเข้ในชุมชนบางปรอง จ.นครสวรรค์ จนท.เร่งจับ

ผู้เสียหายเงินล่องหน 1.07 หมื่นบัญชี สูญ 130 ล้านบาท

"เพื่อไทย" ห่วงไทยเสียค่าโง่ปมพิพาทเหมืองทอง

กมธ.ดีอีเอส เตรียมเชิญ "ส.ธนาคารฯ-ธปท." ชี้แจงปมแอปฯ ดูดเงิน

 

 

กลับขึ้นด้านบน