ผบ.กองเรือยุทธการคนใหม่ ตรวจเยี่ยมกองการฝึก

ผบ.กองเรือยุทธการคนใหม่ ตรวจเยี่ยมกองการฝึก

ผบ.กองเรือยุทธการคนใหม่ ตรวจเยี่ยมกองการฝึก

รูปข่าว : ผบ.กองเรือยุทธการคนใหม่ ตรวจเยี่ยมกองการฝึก

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมกองการฝึก กองเรือยุทธการ ให้ความสำคัญในการสร้างนักรบทางเรือที่มีความเป็นมืออาชีพ เตรียมความพร้อมกำลังรบให้ครอบคลุมทุกด้านในระดับที่เหมาะสม

วันนี้ (19 ต.ค.2564) พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยม กองการฝึก กองเรือยุทธการ (กฝร.) เพื่อให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะครูผู้สอน รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ต่างๆ เพื่อติดตามการฝึก การเรียนการสอน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา ให้กองการฝึก กองเรือยุทธการ ได้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นต่อไป

 

โดยมี พล.ร.ต.อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ (ผบ.กฝร.) ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมความพร้อมในการสร้างนักรบทางเรือ ณ กองบัญชาการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยที่มีความสำคัญยิ่ง นอกจากจะเป็นแหล่งสร้างนักรบชาวเรือ ให้มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ด้วยการมีครูผู้สอนที่มีความชำนาญ มีองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญ ในการตรวจสอบและประเมินผลความพร้อมรบของกำลังทางเรือ ในสาขาต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติภารกิจ ทั้งในยามปกติ และเมื่อมีสถานการณ์วิกฤต เป็นกําลังหลักในการสร้างความรู้ และเตรียมความ พร้อมของกําลังทางเรือของกองเรือยุทธการ ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสําเร็จ

 

ดังนั้น ความเชี่ยวชาญของกําลังพล และความมีมาตรฐานของเอกสาร , บรรณสาร , หลักนิยม และมีอุปกรณ์สําหรับการฝึกที่มีความพร้อม จึงเป็นสิ่งสําคัญ ตามนโยบายของผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ที่ต้องการให้เตรียม และดำรงความพร้อมกำลังรบให้ครอบคลุมทุกด้านในระดับที่เหมาะสม กับสถานการณ์และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยจะต้องทำการฝึกจนเชี่ยวชาญ และพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตลอดจนภารกิจต่างๆ ให้กับกองทัพเรือ และประเทศชาติต่อไป

กลับขึ้นด้านบน