เชียงใหม่พบอีก 2 คลัสเตอร์ สั่งปิด 3 วัน "ตลาดวโรรส"

เชียงใหม่พบอีก 2 คลัสเตอร์ สั่งปิด 3 วัน "ตลาดวโรรส"

เชียงใหม่พบอีก 2 คลัสเตอร์ สั่งปิด 3 วัน "ตลาดวโรรส"

รูปข่าว : เชียงใหม่พบอีก 2 คลัสเตอร์ สั่งปิด 3 วัน "ตลาดวโรรส"

เชียงใหม่พบอีก 2 คลัสเตอร์ใหม่ ที่ อ.อมก๋อย และ อ.แม่อาย พร้อมสั่งปิดตลาดวโรรส ตลาดต้นลำไย ตลาดดอกไม้ 3 วัน ตั้งแต่ 21-23 ต.ค.นี้ หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 37 คน โดยกำหนดพื้นที่โดยรอบเป็นเขตเฝ้าระวังสูง 14 วัน

วันนี้ (20 ต.ค.2564) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ และวางแนวทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ที่ประชุมมอบหมายให้อำเภออมก๋อย จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน หรือ Community Isolation – CI พร้อมขอให้มีการล็อกดาวน์ครัวเรือน จำกัดขอบเขต และยุติการเคลื่อนไหวของประชาชนทันที เพื่อลดการกระจายเชื้อ

 

คณะทำงาน ติดตามและประเมินสถานการณ์ฯ ได้เห็นชอบให้ศูนย์ปฏิบัติการเทศบาลนคร ปิดตลาดวโรรส ตลาดต้นลำไย และตลาดดอกไม้ ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมโยงกัน เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-23 ต.ค.2564 เพื่อทำความสะอาดและกำหนดเขตบริเวณโดยรอบเป็นเขตเฝ้าระวังสูง 14 วัน พร้อมทั้งให้มีการเร่งตรวจ Antigen test kit (ATK) และฉีดวัคซีนในช่วง 3 วัน ทั้งนี้ ผู้ที่จะกลับเข้าไปค้าขายในวันที่ 24 ต.ค.2564 ต้องมีผลการตรวจ ATK เป็นลบ หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดกำหนด ซึ่งจะได้มีการออกบัตรเพื่ออนุญาตให้เข้าพื้นที่

เชียงใหม่พบอีก 2 คลัสเตอร์


ในวันนี้ จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 357 คน เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 351 คน และผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 6 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน โดยพบคลัสเตอร์ใหม่ 2 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์หย่อมบ้านจือทะ และเมโลเด อ.อมก๋อย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 55 คน เชื่อมโยงจากหอพักนักเรียนแบ๊ปติส ที่ ต.ยางเปียง ส่วนสาเหตุการแพร่กระจายเชื้อเป็นการแพร่จากผู้ติดเชื้อที่ลงพื้นที่หาเสียง และมีประชาชนบางคนเดินทางไปพื้นที่ระบาดในต่างจังหวัดแล้วกลับเข้ามาในพื้นที่ ส่วนอีก 1 คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์หมู่ 10 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย พบผู้ติดเชื้อ 12 คน จากการไปร่วมงานศพในหมู่บ้าน ที่มีผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดในต่างจังหวัด

สำหรับคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ พบผู้ติดเชื้อลดลงเหลือ 33 คน รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1,156 ราย ส่วนใหญ่เป็นการตรวจพบครั้งที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยงสูงระหว่างการกักตัว และการตรวจเชิงรุกของกลุ่มผู้สัมผัสต่างอำเภอ และผู้สัมผัสร่วมบ้าน ส่วนคลัสเตอร์ย่อยในอำเภอต่าง ๆ พบแล้วมากกว่า 10 คลัสเตอร์ และทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เร่งฉีดวัคซีนให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเมืองใหม่ พร้อมตรวจคัดกรองอีกครั้งในวันที่ 20-22 ต.ค. เพื่อเปิดดำเนินการอีกครั้งแบบ New Normal ในวันที่ 23 ต.ค.นี้

 

คลัสเตอร์ตลาดวโรรส และตลาดต้นลำไย พบผู้ติดเชื้อในตลาดวโรรส 32 คน ตลาดต้นลำไย 5 คน พบทั้งพ่อค้าแม่ค้า ผู้เข้าไปจับจ่ายซื้อของ และผู้สัมผัสร่วมบ้าน โดยเทศบาลนครเชียงใหม่จะปิดตลาดวโรรส ต้นลำไย และกาดดอกไม้ 3 วัน ตั้งแต่ 21-23 ต.ค.นี้ และประกาศเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด 14 วัน โดยผู้ที่จะกลับมาเปิดขายสินค้าในวันที่ 24 ต.ค.2564 ได้ใช้เงื่อนไขเดียวกับตลาดเมืองใหม่ คือ ต้องมีผลการตรวจ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม

 

 

กลับขึ้นด้านบน