เล็งใช้ระบบ Burn Check จัดคิวเผา ลดฝุ่นเหนือ

เล็งใช้ระบบ Burn Check จัดคิวเผา ลดฝุ่นเหนือ

เล็งใช้ระบบ Burn Check จัดคิวเผา ลดฝุ่นเหนือ

รูปข่าว : เล็งใช้ระบบ Burn Check จัดคิวเผา ลดฝุ่นเหนือ

กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทดสอบระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn Check) ที่ชุมชนบ้านก้อ จ.ลำพูน ป้องกันและลดฝุ่นภาคเหนือ

วันนี้ (28 ต.ค.2564) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ป่าภาคเหนือ โดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนและหาเครื่องมือเทคโนโลยีมาช่วยในการปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหา

นายอรรถพล กล่าวว่า ตนเองได้ลงพื้นที่ทดสอบระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn Check) ณ ชุมชนบ้านก้อ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอำเภอลี้ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประสานโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน ผศ.ดร. นิอร สิริมงคลเลิศกุล และสภาลมหายใจภาคเหนือ เข้าร่วมการทดสอบระบบฯ เมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา

นายอรรถพล กล่าวว่า การทดสอบระบบบริหารการเผาในที่โล่ง เป็นการทดสอบการลงทะเบียนขออนุญาตบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ โดยมีการพิจารณาผ่านศูนย์บัญชาการ (War room) ในระดับอำเภอ พร้อมทั้งได้มีการหารือแลกเปลี่ยนถึงการใช้งานและบริบทการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่โดยผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การใช้งานระบบฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้ลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านก้อ พร้อมชี้แจงถึงนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงของภาครัฐ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันลดปัญหาการเผาในที่โล่งทุกประเภท เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองอย่างยั่งยืน

 

กลับขึ้นด้านบน