ทบ.หนุนภารกิจ ศบค.ส่วนหน้าเร่งฉีดวัคซีนชายแดนใต้

ทบ.หนุนภารกิจ ศบค.ส่วนหน้าเร่งฉีดวัคซีนชายแดนใต้

ทบ.หนุนภารกิจ ศบค.ส่วนหน้าเร่งฉีดวัคซีนชายแดนใต้

รูปข่าว : ทบ.หนุนภารกิจ ศบค.ส่วนหน้าเร่งฉีดวัคซีนชายแดนใต้

ผบ.ทบ.ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีย้ำนโยบาย ทบ.สนับสนุนภารกิจ ศบค.ส่วนหน้าคลี่คลายสถานการณ์ COVID-19 โดยภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น

วันนี้ (2 พ.ย.2564) พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี ติดตามการจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

 

ได้ติดตามภาพรวมสถานการณ์ และแผนการสนับสนุน ศบค.ส่วนหน้า ในประเด็นการสกัดกั้นผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดน การจัดตั้งด่านตรวจโควิด-19 ในพื้นที่ การจัดตั้งจุดบริการประชาชน การเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ในมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การให้ความร่วมมือในการรับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และการใช้ชีวิตแบบ New Normal

 

จากข้อมูลเมื่อวันที่ 31 ต.ค.2564 มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉลี่ยร้อยละ 55.96 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.27 ประกอบกับการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด และการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนอย่างได้ผลในประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะพื้นที่ 4 รัฐชายแดน ทำให้คาดว่าจะทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มดีขึ้น

 

ทั้งนี้สถานการณ์โควิด-19 ถือเป็นภัยคุกคาม และเป็นภารกิจร่วมกันของประเทศชาติที่ต้องช่วยกันแก้ไข หาก ศบค.ส่วนหน้า ต้องเร่งสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ในเรื่องของการฉีดวัคซีน เพื่อให้ครบตามเป้าหมายร้อยละ 70 โดยเร็ว

กลับขึ้นด้านบน