เชียงใหม่ คุมเข้มเข้า-ออก "หมู่ 1 บ้านสบแม่รวม" หลังป่วยโควิดเพิ่ม

เชียงใหม่ คุมเข้มเข้า-ออก "หมู่ 1 บ้านสบแม่รวม" หลังป่วยโควิดเพิ่ม

เชียงใหม่ คุมเข้มเข้า-ออก "หมู่ 1 บ้านสบแม่รวม" หลังป่วยโควิดเพิ่ม

รูปข่าว : เชียงใหม่ คุมเข้มเข้า-ออก "หมู่ 1 บ้านสบแม่รวม" หลังป่วยโควิดเพิ่ม

เชียงใหม่ ออกคำสั่งกำหนดให้หมู่ที่ 1 บ้านสบแม่รวม (หย่อมบ้านโป่งสะแยน) อ.แม่แจ่ม เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก เป็นเวลา 14 วัน หลังพบการระบาด COVID-19 เป็นกลุ่มก้อน ล่าสุดยอดสะสม 23 คน

วันที่ 3 พ.ย.2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 233/2564 เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก โดยกำหนดให้หมู่ที่ 1 บ้านสบแม่รวม (หย่อมบ้านโป่งสะแยน) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก เป็นระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่ 11 พ.ย.2564 และขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอยู่แต่ในเคหสถาน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

 

คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เป็นกลุ่มก้อน โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 คน ยอดสะสม 23 คน และคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เห็นว่าเพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรกำหนดเป็นพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า–ออก

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด โดยให้นายอำเภอแม่แจ่ม ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

 

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ตั้งจุดตรวจจากรถตรวจชีวินิรภัยพระราชทานเพิ่ม ตั้งแต่วันนี้ (3 พ.ย.) เป็นต้นไป โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในแขวงศรีวิชัย สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่สำนักงานเทศบาลแขวงศรีวิชัย, ผู้ที่อาศัยอยู่ในแขวงเม็งรายและแจ่งหัวลิน สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่ศูนย์วัณโรคเชียงใหม่ ตรงข้ามร้านสุริวงค์บุ๊คเซ็นเตอร์, ผู้ที่อาศัยอยู่ในแขวงนครพิงค์ ตรวจได้ที่จุดตรวจเฉพาะกิจที่โรงเรียนวัดป่าแพ่ง และผู้ที่อาศัยอยู่ในแขวงกาวิละ ตรวจได้ที่จุดตรวจเฉพาะกิจ หอประชุมสวนสุขภาพบ้านเด่น

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ย.2564 จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 322 คน ยอดติดเชื้อสะสม 17,341 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน เสียชีวิตสะสม 61 คน

 

กลับขึ้นด้านบน