ครม.เคาะเกณฑ์ราคากลางจ่ายเงินประกันข้าวงวดแรก

ครม.เคาะเกณฑ์ราคากลางจ่ายเงินประกันข้าวงวดแรก

ครม.เคาะเกณฑ์ราคากลางจ่ายเงินประกันข้าวงวดแรก

รูปข่าว : ครม.เคาะเกณฑ์ราคากลางจ่ายเงินประกันข้าวงวดแรก

ครม.เห็นชอบเกณฑ์ราคาประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว ซึ่งเป็นเกณฑ์การช่วยเหลืองวดที่ 1 โดย ธ.ก.ส.เตรียมโอนเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/2565 ภายใน 3 วันทำการ

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายชดเชยตามโครงการประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต 2564/65 โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จะประสานข้อมูลกับกรมส่งเสริมการเกษตร

จากนั้นจะส่งรายชื่อเกษตรกรและวงเงินจ่ายงวดแรกให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คัดกรองข้อมูลอีกครั้ง เพื่อป้องกันการจ่ายเงินซ้ำซ้อนจากโครงการประกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ ก่อนโอนเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ การจ่ายเงินชดเชย จะจ่ายเฉพาะวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก ครม.ก้อนแรกประมาณ 13,000 ล้านบาท

ด้านนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พิจารณาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายชดเชย ตามโครงการประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต 2564/65 มีมติเห็นชอบให้คงการคำนวณราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เช่นเดียวกับโครงการประกันรายได้ปีที่ 1 และปีที่ 2

สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค.2564 จะใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลังระหว่างวันที่ 5-14 ต.ค.2564 โดยได้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างข้าวแต่ละชนิด ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ 10,864.23 บาท/ตัน ชดเชยตันละ 4,135.77 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 10,407.75 บาท/ตัน ชดเชยตันละ 3,595.25 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 9,947.87 บาท/ตัน ชดเชยตันละ 1,052.13 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า 8,065.38 บาท/ตัน ชดเชยตันละ 1,934.62 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว 7,662.53 บาท/ตัน ชดเชยตันละ 4,337.47 บาท

 

อ่านข่าวอื่นๆ

"ผักชี" ตลาดเบตง ราคาพุ่ง กก.ละ 400 บาท

ใช้เงินสด-Easy Pass จ่ายค่าทางด่วนศรีรัชฯ ราคาใหม่ 15 ธ.ค.นี้

 

กลับขึ้นด้านบน