ไฟเขียว! สัปดาห์หน้า ฉีดแอสตราฯ เข็ม 3 คนได้ "ซิโนฟาร์ม" 2 เข็ม

ไฟเขียว! สัปดาห์หน้า ฉีดแอสตราฯ เข็ม 3 คนได้ "ซิโนฟาร์ม" 2 เข็ม

ไฟเขียว! สัปดาห์หน้า ฉีดแอสตราฯ เข็ม 3 คนได้ "ซิโนฟาร์ม" 2 เข็ม

รูปข่าว : ไฟเขียว! สัปดาห์หน้า ฉีดแอสตราฯ เข็ม 3 คนได้ "ซิโนฟาร์ม" 2 เข็ม

กระทรวงสาธารณสุข มีมติฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแอสตราเซเนกา ให้คนได้ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ในสัปดาห์หน้า พร้อมออกคำแนะนำฉีดวัคซีน COVID-19 ได้พร้อมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ส่วนการฉีดเข้าผิวหนังเฉพาะกรณีปริมาณวัคซีนจำกัด

วันนี้ (5 พ.ย.2564) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวสูตรการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ว่า สถานการณ์การติดเชื้อมีแนวโน้มลดลงอย่างช้า ๆ ยกเว้น 4 จังหวัดชายแดนใต้ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ขอนแก่น ที่มีแนวโน้มผู้ป่วยสูง อีกทั้งต้องจับตาบางจังหวัด โดยจะเสนอข้อมูลไปบูรณาการการจัดการในพื้นที่

 

คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เปิดเผยข้อมูลประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อ โดยศึกษาจากฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ สปคม. ผู้รับบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และหมอพร้อม เดือน ก.ย.2564 พบว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกา 2 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ 54% ส่วนซิโนแวค เข็มที่ 1 และแอสตราเซเนกา เข็มที่ 2 ป้องกันการติดเชื้อได้ 70%

เมื่อวานนี้ (4 พ.ย.) มีการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ โดยนำมติและคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเข้าสู่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน โดยได้รับทราบและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ ดังนี้

1. การฉีดวัคซีน COVID-19 เข้าผิวหนัง แนะนำให้ใช้เฉพาะกรณีที่มีประมาณวัคซีนจำกัด

2. การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ร่วมกับวัคซีน COVID-19 สามารถฉีดพร้อมกันได้ จากเดิมแนะนำให้ฉีดห่างกัน 2 สัปดาห์

3. การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกรณีได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาครบ 2 เข็ม โดยมีมติให้กระตุ้นเข็มที่ 3 ทั้่งไฟเซอร์ โมเดอร์นา ระยะห่าง 6 เดือนขึ้นไปจากวัคซีนเข็มที่ 2

4. กรณีการแพ้วัคซีน หรือมีความจำเป็นอื่น ๆ เช่น การเดินทางไปต่างประเทศ ให้เปลี่ยนชนิดวัคซีนตามเกณฑ์ในแนวทางการให้วัคซีน หรือภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ ยกตัวอย่างฉีดแอสตราเซเนกาเข็มที่ 1 แล้วเกิดอาการแพ้วัคซีน หรือมีอาการรุนแรง ให้ฉีดไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา แต่ไม่ควรเป็นซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม ส่วนกรณีการเดินทางไปต่างประเทศ เช่น เรียนหนังสือ แข่งกีฬา ให้พิจารณาตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง

เปิดข้อแนะนำฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา"

ส่วนการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา มีคำแนะนำให้ระยะห่าง 2 เข็ม 4 สัปดาห์ และฉีดในผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป ขณะที่การฉีดสูตรไขว้ ทั้งซิโนแวค-โมเดอร์นา, แอสตราเซเนกา-โมเดอร์นา, ซิโนฟาร์ม-โมเดอร์นา และไฟเซอร์-โมเดอร์นา ให้เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์

ส่วนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยการฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม กระตุ้นด้วยโมเดอร์นา ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังฉีดเข็มที่ 2, ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม กระตุ้นด้วยโมเดอร์นา ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังฉีดเข็มที่ 2 และแอสตราเซเนกา 2 เข็ม กระตุ้นด้วยโมเดอร์นา ประมาณ 6 เดือนหลังฉีดเข็มที่ 2

ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสงค์รับวัคซีนให้ติดต่อจุดฉีดวัคซีนที่เคยเข้ารับบริการ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อลงทะเบียน หรือนัดหมายการฉีดวัคซีน ส่วนประชาชนที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม สามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นแอสตราเซเนกา โดยติดต่อที่จุดฉีดวัคซีน หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในสัปดาห์เป็นต้นไป

สัปดาห์หน้า ส่งมอบ "แอสตราฯ-ไฟเซอร์" 8 ล้านโดส

นพ.โอภาส กล่าวว่า ขณะนี้ไทยมีวัคซีนเข้ามาค่อนข้างมาก โดยสัปดาห์หน้าจะมีการส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนกาอีก 2 ล้านโดส ขณะนี้ส่งมอบแล้วมากกว่า 35 ล้านโดส ซึ่งบริษัทฯ ยืนยันว่าจะส่งมอบครบ 61 ล้านโดสภายในปลายเดือน พ.ย.นี้ ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ยอดส่งวัคซีนในปีนี้ 60 ล้านโดส ขณะนี้ส่งแล้ว 6-8 ล้านโดส และสัปดาห์จะเข้ามาอีก 6 ล้านโดส

จีนบริจาคซิโนแวคเพิ่ม 1.5 ล้านโดส

นอกจากนี้ ได้รับการประสานจากจีน แจ้งว่าจะบริจาควัคซีนซิโนแวค 1.5 ล้านโดส มั่นใจว่ามีวัคซีนเพียงพอในสัปดาห์หน้า พร้อมเชิญชวนประชาชนติดต่อเข้ารับวัคซีน เช่น ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ และเตรียมเปิดจุดฉีดอีกหลายแห่ง

ขณะนี้ฉีดสูตรไขว้ 30 ล้านโดส เทียบผลข้างเคียงกับสูตรปกติไม่แตกต่างกัน

 

กลับขึ้นด้านบน