เปิดตัวครั้งแรก! AI คัดกรองพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิ

เปิดตัวครั้งแรก! AI คัดกรองพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิ

เปิดตัวครั้งแรก! AI คัดกรองพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิ

รูปข่าว : เปิดตัวครั้งแรก! AI คัดกรองพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิ

กรมควมคุมโรค จับมือ มข. สวทช. มทส. ร่วมเดินหน้าการวิจัยและพัฒนาทางด้านการแพทย์ด้วย AI พร้อมเปิดตัวครั้งแรก ระบบการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิอื่นด้วยเทคโนโลยี

วันนี้ (8 พ.ย. 64) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) มหาวิทยาขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เดินหน้าเปิดตัว ระบบการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิอื่นด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ (AI) เข้ามาช่วยตรวจยืนยันการวินิจฉัยหาไข่หนอนพยาธิได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี

การจับมือเดินหน้าส่งเสริมการวิจัยพัฒนาด้านการแพทย์ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในครั้งนี้ ก็เพื่อช่วยในการคัดกรอง เพิ่มความถูกต้องในการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยหาพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิอื่นจากภาพถ่ายด้วย AI อีกทั้งยังช่วยทำหน้าที่ทางการแพทย์ โดยเฉพาะในพื้นที่ขาดแคลนกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิอื่นและที่สำคัญที่สุดนั่นคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชนบทห่างไกลของประเทศไทย ได้เข้าถึงระบบบริการการตรวจคัดกรองวินิจฉัยหาพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิอื่นที่ผลตรวจถูกต้องและแม่นยำ ช่วยให้ได้รับการรักษาโรคหนอนพยาธิที่ครบถ้วน ทั่วถึง ในทุกกลุ่มเป้าหมาย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป

 

--------------------------
“รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก” ไปกับ @ThaiPBSSciAndTech 

กลับขึ้นด้านบน