อย.จับมือแพลตฟอร์มออนไลน์เช็กชื่อ ATK สกัดของปลอม

อย.จับมือแพลตฟอร์มออนไลน์เช็กชื่อ ATK สกัดของปลอม

อย.จับมือแพลตฟอร์มออนไลน์เช็กชื่อ ATK สกัดของปลอม

รูปข่าว : อย.จับมือแพลตฟอร์มออนไลน์เช็กชื่อ ATK สกัดของปลอม

อย.จับมือชอปปี้ ลาซาด้า และ HDmall.co.th เชื่อมข้อมูลเช็กชื่อผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนตรวจสอบก่อนสั่งซื้อได้ง่ายขึ้น ป้องกันชุดตรวจปลอมไม่ได้คุณภาพ หลังพบปี 64 จับกุมผู้ลักลอบ 45 คดี

วันนี้ (9 พ.ย.2564) ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า หลังจากกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้จำหน่ายชุดตรวจ COVID-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK ) ตามร้านค้าและช่องทางออนไลน์ได้

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับชุดตรวจ ATK ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง อย.ร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ ชอปปี้ (Shopee) ลาซาด้า (Lazada) และ HDmall.co.th ให้บริการตรวจสอบการอนุญาตชุดตรวจ ATK ที่จะสั่งซื้อว่าได้รับอนุญาตทั้งตัวผลิตภัณฑ์ และการโฆษณาจาก อย.หรือไม่

เมื่อพิมพ์ค้นหาด้วยคำว่า ATK หรือชุดตรวจโควิด จะขึ้นแบนเนอร์ให้ความรู้วิธีการในการเลือกซื้อชุดตรวจโควิด ATK ให้ได้คุณภาพ โดยแบนเนอร์ดังกล่าวจะเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์ อย. อำนวยความสะดวกให้สามารถตรวจสอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังและปราบปรามชุดตรวจ ATK ผิดกฎหมาย ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) จับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายรายใหญ่ 7 ราย ยึดของกลางรวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท ดำเนินคดีแล้ว 45 คดี

นอกจากนี้ร่วมกับเฟซบุ๊ก และอีมาร์เก็ตเพลส ระงับการโฆษณาชุดตรวจ ATK ผิดกฎหมายไปแล้ว 2,621 เว็บไซต์ แลย้ำให้ผู้ผลิต และนำเข้าชุดตรวจ ATK จะต้องขออนุญาตโฆษณาก่อนการจำหน่าย หากพบผลิตภัณฑ์หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัยว่าจะผิดกฎหมาย แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรืออีเมล์ 1556@fda.moph.go.thกลับขึ้นด้านบน