ปปง.เสนออัยการนำทรัพย์สิน "ประสิทธิ์ เจียวก๊ก" กว่า 120 ล้าน ชดใช้ผู้เสียหาย

ปปง.เสนออัยการนำทรัพย์สิน "ประสิทธิ์ เจียวก๊ก" กว่า 120 ล้าน ชดใช้ผู้เสียหาย

ปปง.เสนออัยการนำทรัพย์สิน "ประสิทธิ์ เจียวก๊ก" กว่า 120 ล้าน ชดใช้ผู้เสียหาย

รูปข่าว : ปปง.เสนออัยการนำทรัพย์สิน "ประสิทธิ์ เจียวก๊ก" กว่า 120 ล้าน ชดใช้ผู้เสียหาย

ปปง.เสนออัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สิน "ประสิทธิ์ เจียวก๊ก"กว่า 78 รายการ มูลค่ารวมกว่า 120 ล้านบาท ที่ได้ยึดและอายัด เพื่อนำไปชดใช้ผู้เสียหาย

เมื่อวันที่ (9 พ.ย.2564) สำนักงาน ปปง.ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินรายคดี นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก ตามคำสั่ง ย. 159/2564 รวมมูลค่าประมาณ 127 ล้านบาทไปคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

ตามที่ คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นายประสิทธ์ เจียวก๊ก กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตาม มาตรา 3(3) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

โดยร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นโดยการโฆษณาชักชวนให้ร่วมลงทุนผ่านสื่อสาธารณะ SMS บนโทรศัพท์มือถือ และสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยเสนอรูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย ได้แก่ ลงทุนซื้อคูปองทอง ลงทุนซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยว ลงทุนธุรกิจกระเป๋าแบรนด์เนม และระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ และอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนจำนวนมากซึ่งเป็นผลตอบแทนที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อเข้าร่วมลงทุน กลับไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้ และภายหลังไม่สามารถติดต่อได้

ทั้งนี้ ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.159/2564 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวรายนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ตามมาตรา 48 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และสำนักงาน ปปง.ได้เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายระหว่างวันที่ 13 กันยายน - 12 ตุลาคม 2564 นั้น

สำนักงาน ปปง.ได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการมี มติให้สำนักงาน ปปง.ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. 159/2564 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 จำนวน 78 รายการ (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร, หลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์) รวมมูลค่าประมาณ 127,739,7 19.88 บาท พร้อมดอกผล คืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย แทนการขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 49 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

พล.ต.ต.ปียะพันธ์ ปิงเมือง เลขาธิการ ปปง.กล่าวว่า สำนักงาน ปปง.จะเน้นการสืบสวนขยายผล เพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีดังกล่าว รวมทั้งคดีอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตัดวงจร อาชญากรรมและตัดเส้นทางทางการเงินของผู้กระทำความผิด ให้เกิดความเข้มข้นและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและและเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ ทั้งนี้ หากพบเห็นบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด สามารถโทรแจ้งหรือสอบถามได้ที่สายด่วน ปปง. 1710

www.amlo.go.th สายด่วน 1710 สำนักงานป่องกันและปราบปรามการฟอกเงิน-ปปง.

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

กระชากแมสก์ “โกเล็ก” ประสิทธิ์ เจียวก๊ก #EP05 

กระชากแมสก์ “โกเล็ก” ประสิทธิ์ เจียวก๊ก #EP04 

กระชากแมสก์ “โกเล็ก” ประสิทธิ์ เจียวก๊ก #EP03 

กระชากแมสก์ “โกเล็ก” ประสิทธิ์ เจียวก๊ก #EP02

กระชากแมสก์ "โกเล็ก” ประสิทธิ์ เจียวก๊ก" #EP01

บุคคล-นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 'ประสิทธิ์ เจียวก๊ก'

"ประสิทธิ์ เจียวก๊ก" มอบตัวกองปราบ คดีฉ้อโกงประชาชน

กลุ่มผู้เสียหายยื่นจดหมายถึงศาลอาญา ค้านประกัน "ประสิทธิ์​ เจียวก๊ก"

ผู้เสียหายร้องอายัดทรัพย์ "ประสิทธิ์ เจียวก๊ก" คดีฉ้อโกงพันล้าน

ตร.นำตัว "ประสิทธิ์ เจียวก๊ก" ฝากขังวันนี้ คดีฉ้อโกงมูลค่า 1 พันล้าน

 

กลับขึ้นด้านบน