รพ.ศิริราช เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจองฉีดวัคซีน “แอสตราเซนเนกา” เข็ม 3

รพ.ศิริราช เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจองฉีดวัคซีน “แอสตราเซนเนกา” เข็ม 3

รพ.ศิริราช เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจองฉีดวัคซีน “แอสตราเซนเนกา” เข็ม 3

รูปข่าว : รพ.ศิริราช เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจองฉีดวัคซีน “แอสตราเซนเนกา” เข็ม 3

โรงพยาบาลศิริราช ประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจองฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา เป็นบูสเตอร์โดส หรือเข็ม 3 ซึ่งยังคงให้จองคิวผ่านแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็ค ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 พ.ย.2564

วันนี้ (10 พ.ย.2564) โรงพยาบาลศิริราช เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจองฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา เข็ม 3 โดยระบุว่า ตามที่โรงพยาบาลศิริราช ได้เปิดให้ประชาชนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซนเนกา เป็นบูสเตอร์โดส หรือเข็ม 3 โดยกำหนดเงื่อนไขให้จองผ่านแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็ค (Siriraj Connect) และต้องเป็นผู้ที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลศิริราชนั้น

เนื่องจากสถานการณ์จำนวนวัคซีน มีการเปลี่ยนแปลง โรงพยาบาลศิริราช จึงขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดแอสตราเซนเนกา เพื่อเป็นบูสเตอร์โดส เข็ม 3 ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิจองคิวการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากเดิม ต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิดซิโนแวคที่โรงพยาบาลศิริราช เป็น “ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิดซิโนแวคจากที่ใดก็ได้ในประเทศไทย

2. เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว ไม่เกินวันที่ 31 ก.ค.2564

3. ผู้จองวัคซีนจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดแอสตราเซนเนกา เป็นบูสเตอร์โดส หรือ เข็ม 3

4. ฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. - 1 ธ.ค.2564 เวลา 08.00 – 15.00 น. (ปิดรับลงทะเบียนเข้าฉีดวัคซีนเวลา 14.30 น.)

5. เตรียมหลักฐานสำหรับการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน
    1. บัตรประจำตัวประชาชน
    2. ใบรับรองได้รับการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) หรือ ข้อมูลบนระบบหมอพร้อม ที่แสดงว่าได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ไม่เกินวันที่ 31 ก.ค.2564 โดยเป็นการฉีดวัคซีนในประเทศไทย

6. สถานที่ฉีดวัคซีน (1) หอประชุมราชแพทยาลัย หรือ (2) ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย (อาจเปลี่ยนแปลงสถานที่ฉีดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นกับภารกิจการฉีดวัคซีนวันนั้น สอบถามได้ที่ โทร. 0 2414 1382 และ 0 2414 1384)

ผู้สนใจสามารถจองการฉีดวัคซีนผ่านทางแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็ค (Siriraj Connect) ได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 พ.ย.2564 โดยจะปิดรับเวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 พ.ย.2564 หรือจนกว่าคิวจะเต็ม

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน