นักวิชาการ ม.แม่โจ้ หวั่น ย้ายต้นไม้ 200 ต้น สร้างอุโมงค์ทางลอดแยกแม่โจ้เสี่ยงตายสูง

นักวิชาการ ม.แม่โจ้ หวั่น ย้ายต้นไม้ 200 ต้น สร้างอุโมงค์ทางลอดแยกแม่โจ้เสี่ยงตายสูง

นักวิชาการ ม.แม่โจ้ หวั่น ย้ายต้นไม้ 200 ต้น สร้างอุโมงค์ทางลอดแยกแม่โจ้เสี่ยงตายสูง

รูปข่าว : นักวิชาการ ม.แม่โจ้ หวั่น ย้ายต้นไม้ 200 ต้น สร้างอุโมงค์ทางลอดแยกแม่โจ้เสี่ยงตายสูง

นักวิชาการ ม.แม่โจ้ หวั่น ย้ายต้นไม้ 200 ต้น สร้างอุโมงค์ทางลอดแยกแม่โจ้เสี่ยงตายสูง นักวิชาการด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมแสดงความคิดเห็นว่าต้นไม้กว่า 200 ต้นที่ถูกขุดย้ายโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 1001 จ.เชียงใหม่ หรืออุโมงค์ทางลอดแยกแม่โจ้ของกรมทางหลวงมีความเสี่ยงสูงที่จะต้องตาย หลังพบการดำเนินการไร้ความประณีต

นายบรรจง สมบูรณ์ชัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งข้อสังเกตการขุดย้ายต้นไม้กว่า 200 ต้น ที่อยู่ในแนวก่อสร้างโครงการอุโมงค์ทางลอดแยกแม่โจ้ หลังพบว่าคนงานของบริษัทรับเหมาเอกชนใช้รถแบ็กโฮขนาดเล็กขุดตักดินรอบโคนต้นไม้ถึงรากเพื่อทำให้ต้นไม้ล้ม และไม่ได้มีการตัดแต่งรากหรือดูแลตามขั้นตอนวิธีที่ถูกต้อง ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากที่จะทำให้ต้นไม้ตายเป็นจำนวนมาก

นายบรรจงจึงเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนปรับเปลี่ยนแบบโครงการเพื่อคงต้นไม้ที่เหลือไว้ เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่า เช่น ต้นมะฮอกกานี, ต้นอินทนิล, ต้นคูน หรือราชพฤกษ์ บางต้นมีอายุมากถึงประมาณ 30 ปี พร้อมเสนอว่าการออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างในปัจจุบันสามารถรักษาต้นไม้หรือสภาพแวดล้อมเดิมของบริเวณพื้นที่โครงการได้


กลับขึ้นด้านบน