กรมปศุสัตว์เร่งหาสาเหตุโคตาย คาดป่วย " พยาธิเม็ดเลือด"

กรมปศุสัตว์เร่งหาสาเหตุโคตาย คาดป่วย " พยาธิเม็ดเลือด"

กรมปศุสัตว์เร่งหาสาเหตุโคตาย คาดป่วย " พยาธิเม็ดเลือด"

รูปข่าว : กรมปศุสัตว์เร่งหาสาเหตุโคตาย คาดป่วย " พยาธิเม็ดเลือด"

กรมปศุสัตว์ตรวจสอบสาเหตุวัวตาย หลังได้รับแจ้งจากผู้เลี้ยงโคนมใน จ.สระบุรี ว่ามีวัวป่วยและตายหลายตัว คาดเกิดจากโรคพยาธิเม็ดเลือด

กรณีสื่อสังคมออนไลน์ เผยแพร่ภาพโคป่วยและตาย ทาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 (สนง.ปศข.1) ได้สั่งการให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU) ในพื้นที่ จ.สระบุรี เข้าดำเนินการตรวจสอบ

เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พ.ย.2564 ที่ผ่านมาโดย ทางสำนักงานฯ ได้รับแจ้งผ่านสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ของฟาร์ม นายบรรเทิง มุ่งพูนกลาง ที่อยู่ฟาร์ม 124 ม.13 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีจำนวนโคนมประมาณ 170 ตัว (โคตัวผู้ 20 ตัว)

ฟาร์มดังกล่าว มีผู้ดูแลฟาร์มจำนวน 3 คน มีโครีดนมป่วยและตาย 18 ตัว จากการเข้าไปตรวจสอบ พบว่า ทางฟาร์มไม่ได้แยกโคป่วยออกมาทั้งหมด แต่แยกโคป่วยที่มีอาการเจ็บกีบร่วมออกมาที่ซองรีด

 

นอกจากนี้ยังพบโครวมอยู่ในคอกที่ค่อนข้างหนาแน่น พื้นคอกมีสภาพแฉะเป็นโคลน โคมีสภาพซูบผอม เมื่อเปิดดูเยื่อเมือกตัวที่แยกออกมาพบว่าเยื่อเมือกค่อนข้างซีด สงสัยว่า เป็นพยาธิเม็ดเลือด จึงแนะนำการจัดกลุ่มโคป่วยเพื่อแยกรักษาเบื้องต้น และจัดการดูแลโคป่วยรวมทั้งพ่นยากำจัดแมลง

 

ต่อมาวันที่ 5 พ.ย.2564 ไม่มีโคตายเพิ่ม และไม่ได้มีการแจ้งปัญหาอื่น ๆ เพิ่มเติม ทางหน่วยจึงแนะนำการดูแลโคหลังป่วยเพื่อให้โคสามารถฟื้นตัวได้ดีขึ้น ทางสหกรณ์ฯได้ดำเนินการเรื่องเยียวยาช่วยเหลือต่อไป ต่อมาวันที่ 8 พ.ย.2564 โคตายเพิ่ม 1 ตัว

จากนั้นวันที่ 11 พ.ย.2564 ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์มาว่า มีโคตายเพิ่ม 1 ตัว โดยเป็นโครีดนมซึ่งป่วยที่ไม่กินอาหาร เจ้าของไม่สามารถติดตามอาการโคป่วยได้ทั่วถึง ทางหน่วยจึงเข้าไปรักษาและเก็บตัวอย่างเลือดและซีรัมเพื่อตรวจวินิจฉัยโรค ประเมินสภาพร่างกายสัตว์ ตรวจหาโรคอื่นๆเพิ่มเติม และช่วยทำคลอดในแม่โคที่ป่วยและลูกคลอดผิดท่าด้วย

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน