สั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยงใน 5 อำเภอเชียงใหม่ คุมโควิด-19

สั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยงใน 5 อำเภอเชียงใหม่ คุมโควิด-19

สั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยงใน 5 อำเภอเชียงใหม่ คุมโควิด-19

รูปข่าว : สั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยงใน 5 อำเภอเชียงใหม่ คุมโควิด-19

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยง ใน 5 อำเภอ คุมโควิด-19 หลังพบติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนทั้งในชุมชน ตลาด และที่พักคนงาน ขยายเวลางดเรียนแบบ On Site ไปจนถึง 30 พ.ย.

วันนี้ (13 พ.ย.2564) สถานการณ์โรคโควิด-19 จ.เชียงใหม่ ยอดผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ยังไม่ลด เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2564  พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 456 คน ยอดสะสมอยู่ที่ 21,674 คน มีผู้เสียชีวิต 4 คน รวมสะสม 82 คน 

 

นายทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 456 คน เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 6 คน ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ได้แก่ โรงงานเชียงรายฟู้ด ต.แม่งอน อ.ฝาง 62 คน, บ้านแม่แจ๊ะ หมู่ 13 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม 27 คน, ไซด์งานบริษัทไนน์ทีนแลนด์สเคป จำกัด ต.สันผีเสื้อ 6 คน, แม่โจ้บาซาร์ ต.ฟ้าฮ่าม 5 คน, คนงานเก็บลำไย หมู่ 8 ตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ 5 คน, หอพักพี่พัน หมู่ 5 ต.สันทรายหลวง 5 คน, แคมป์คนงานช่างสอน ต.บ้านแหวน อ.หางดง 4 คน, หอพักบ้านท่อ 4 คน นอกนั้นเป็นคลัสเตอร์เล็ก ๆ ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่แห่งละ 1-3 คน

ส่วนการตรวจพบจากกลุ่มเสี่ยงระหว่างการกักตัว การออกตรวจเชิงรุก และการติดตามผู้สัมผัสนั้น พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 59 คน ได้แก่ คลัสเตอร์กลุ่มตลาด คือ ตลาดเมืองใหม่ 26 คน, ตลาดประตูเชียงใหม่ 4 คน, ตลาดวโรรส 4 คน, ตลาดประตูก้อม 3 คน และยังพบการระบาดที่ตลาดหนองหอย ตลาดรวมโชค ตลาดทิพเนตร ตลาดทวีโรจน์ แม่ริม ตลาดบ้านท่อ ตลาดแม่กวง ตลาดต้นลำไย ตลาดสามแยก สันทราย และตลาดช้างเผือก แห่งละ 1-2 คน

ขณะที่ การระบาดในพื้นที่นั้นยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกหลายแห่งด้วยกัน ทั้งแคมป์คนงานก่อสร้าง ชุมชนต่างด้าว โรงแรม โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า ค่ายทหาร ร้านอาหารและบริษัท รวมถึงกิจกรรมรวมกลุ่มต่าง ๆ เช่น งานศพ และวงหมูกระทะ ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังพบผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า การระบาดในครอบครัวที่กระจายอยู่ในหลายอำเภอ อย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการคัดกรองผู้ติดเชื้อภายในชุมชนเพื่อควบคุมการระบาดโดยเร็ว

ปิด 6 สถานที่เสี่ยง ใน 5 อำเภอ 

ขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติสั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยงใน 5 อำเภอ เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ได้แก่ หย่อมบ้านหมอกเปา หมู่ที่ 10 ต.แม่สาว อ.แม่อาย ระหว่างวันที่ 9–22 พ.ย.2564, ห้องเช่านางบัวผัน คำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด วันที่ 8–21 พ.ย.2564, หมู่บ้านแม่แจ๊ะ (หย่อมบ้านแม่แจ๊ะ) หมู่ที่ 13 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม วันที่ 11–24 พ.ย.2564

นอกจากนี้ ยังสั่งให้ปิดที่พักคนงานในพื้นที่ ต.บ้านแหวน อ.หางดง วันที่ 10–23 พ.ย.2564, ตลาดสามแยก โซนเขียงหมูเขียงเนื้อ โซนผัก และโซนอาหารทอด ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย วันที่ 12–25 พ.ย. 2564 และที่พักคนงานของบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.หนองควาย อ.หางดง วันที่ 8–21 พ.ย.2564

 

ทั้งนี้ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

นอกจากนี้ ให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

งดเรียน On Site ถึง 30 พ.ย.

นอกจากนี้ จ.เชียงใหม่ ยังขยายเวลางดการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ออกไปจนถึง 30 พ.ย. โดยให้โรงเรียน สถาบันการศึกษา ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนแบบ On site จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แล้ว พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ตามมาตรการหรือแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กด่วน! ปิด 15 ชุมชนเชียงใหม่ Red Zone คุมโควิด 14 วัน

 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน