วัคซีน "โมเดอร์นา" อีก 1.4 ล้านโดส คาดถึงไทยปลายเดือน พ.ย.64

วัคซีน "โมเดอร์นา" อีก 1.4 ล้านโดส คาดถึงไทยปลายเดือน พ.ย.64

วัคซีน "โมเดอร์นา" อีก 1.4 ล้านโดส คาดถึงไทยปลายเดือน พ.ย.64

รูปข่าว : วัคซีน "โมเดอร์นา" อีก 1.4 ล้านโดส คาดถึงไทยปลายเดือน พ.ย.64

องค์การเภสัชกรรม แจ้งความคืบหน้าวัคซีน "โมเดอร์นา" ล็อตใหม่ จำนวน 1.4 ล้านโดส คาดถึงไทยปลายเดือน พ.ย. 2564

วันนี้ (13 พ.ย.2564) องค์การเภสัชกรรม แจ้งความคืบหน้านำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา โดยระบุว่า

จากเมื่อวันที่ 1 พ.ย.2564 ที่ผ่านมา ได้มีการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 560,000 โดส จากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด และได้กระจายไปยังโรงพยาบาลเอกชน เพื่อฉีดให้กับประชาชนที่จองวัคซีนไปแล้วนั้น องค์กรเภสัชกรรมได้ติดตามสอบถามบริษัท ซิลลิคฯ อย่างต่อเนื่องถึงกำหนดการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาล็อตต่อไป ซึ่งได้รับการชี้แจงจากบริษัทซิลลิคฯ ดังนี้

บริษัท ซิลลิคฯ ได้ประสานงานกับผู้ผลิตวัคซีนโมเดอร์นา จากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา ในการเตรียมความพร้อมนำเข้าวัคซีนจำนวน 1.4 ล้านโดส มายังประเทศไทย ได้ประมาณปลายเดือน พ.ย.2564

ทั้งนี้ ในส่วนการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแหล่งผลิตสนับสนุนเพิ่มเติมจากแหล่งผลิตเดิมที่ได้รับอนุญาตไปแล้วนั้น บริษัท ซิลลิคฯ และองค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งความคืบหน้าต่อไป

 

 

 

 

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน