ตั้ง ศปก.ท่องเที่ยวและกีฬารองรับเปิดประเทศ

ตั้ง ศปก.ท่องเที่ยวและกีฬารองรับเปิดประเทศ

ตั้ง ศปก.ท่องเที่ยวและกีฬารองรับเปิดประเทศ

รูปข่าว : ตั้ง ศปก.ท่องเที่ยวและกีฬารองรับเปิดประเทศ

นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งจัดโครงสร้าง ศบค.เพิ่มเติม โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา รองรับการเปิดประเทศ

วันนี้ (15 พ.ย.2564) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 22/2564 เรื่องการจัดโครงสร้าง ศบค.เพิ่มเติม เป็นการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา โดยให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหัวหน้าศูนย์ เพื่อขับเคลื่อนร่วมกับอีก 9 ศูนย์ที่จัดตั้งมาก่อนหน้านี้ 

สำหรับโครงสร้างของ ศบค. มีศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ เช่น

- ศปก.ศบค. (เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ )

- ศบค.มหาดไทย (ปลัดประทรวงมหาดไทย)

- ศปก.แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง หรือ ศปม. (ผู้บัญชาการทหารสูงสุด)

- ศปก.มาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ)

- ศปก.ด้านนวัตกรรมการแพทย์และวิจัยและพัฒนา (ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

- ศปก.ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดต่อโควิด-19 (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

- ศปก.ด้านแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับการสื่อสารในอินเทอร์เน็ต (เลขาธิการ กสทช.)

- ศปก.ด้านแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม (ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)

- ศปก.ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและแอปพลิเคชัน (ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

- ศปก.ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

 

สำหรับผลการเปิดประเทศ ให้เดินทางผ่านทุกท่าอากาศยาน ตั้งแต่วันที่ 1-14 พ.ย.2564 มีผุ้เดินทาง 50,074 คน พบติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 56 คน หรือ ร้อยละ 0.11 โดย 5 อันดับแรกที่เดินทางเข้าไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรต เยอรมนี สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น ตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 38 มีสาระสำคัญในการปรับปรุงเขตพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 6 จังหวัด ยังคงเวลาเดิมในการห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับจังหวัดสีแดงเข้มไว้ที่เวลา 23.00 - 03.00 น.ของวันรุ่งขึ้น โดยยืดเวลาออกไปถึงวันที่ 30 พ.ย. และขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคฉบับที่ 37 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.2564 เป็นต้นไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“วราวุธ” สั่งเปิด “อ่าวมาหยา” ให้ท่องเที่ยวได้ 1 ม.ค.65 

ปีนี้ไม่มี "Big Mountain Music Festival"

 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน