วัดใจ! "ปิยบุตร-พริษฐ์" หวังรัฐสภารับหลักการแก้ร่างรธน.ประชาชน

วัดใจ! "ปิยบุตร-พริษฐ์" หวังรัฐสภารับหลักการแก้ร่างรธน.ประชาชน

วัดใจ! "ปิยบุตร-พริษฐ์" หวังรัฐสภารับหลักการแก้ร่างรธน.ประชาชน

รูปข่าว : วัดใจ! "ปิยบุตร-พริษฐ์" หวังรัฐสภารับหลักการแก้ร่างรธน.ประชาชน

เริ่มถก "พริษฐ์" หวังวัดใจรัฐสภารับหลักการร่างรับธรรมนูญฉบับประชาชนของกลุ่ม Re-Solution เทียบฉีดวัคซีนเข็ม 1 แก้ระบอบประยุทธ์ เชื่อมีทางออกปมเนื้อหาร่างระบบเลือกตั้งขัดกับร่างที่นำขึ้นทูลเกล้าฯ ไปแล้วคือการรับหลักการไปก่อน และไปแก้ไขวาระ 2 -3

วันนี้ (16 พ.ย.2564) การประชุมร่วมรัฐสภาวันแรก เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่...) พ.ศ...ตามที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 135,247 คน เป็นผู้เสนอ 

ทั้งนี้ นายปิยบุตร แสงกนกกุล พร้อมด้วยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ​ แถลงก่อนพิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญ "รื้อระบอบประยุทธ์" ของกลุ่ม Re-Solution จากการเข้าชื่อของประชาชนในที่ประชุมรัฐสภาว่าใจความสำคัญ 4 คือ ยกเลิกส.ว.,ปฏิรูปที่มาอำนาจหน้าที่การตรวจสอบถ่วงดุลศาลและองค์กรอิสระ ,ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูประเทศ 20 ปี และการยกเลิกประกาศคำสั่งคสช.ผลพวงรัฐประหาร

นายพริษฐ์ ระบุว่า คาดหวังสมาชิกรัฐสภาให้ความเห็นชอบ โดยไม่กังวลว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้าน หรือว่าพรรครัฐบาล เนื่องจากร่างกฎหมายฉบับนี้ มีความสำคัญประโยชน์ต่อประชาชน และสภาฯ ปลดโซตรวนรัฐประหารปี 2557

เข้าใจอาจจะเป็นเรื่องยากลำบากให้โหวตเห็นชอบ แต่เชื่อว่าวุฒิสภา จะตระหนักถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชน ในการโหวตรับหลักการ 

เทียบวัคซีนเข็มที่ 1 แก้ระบบประยุทธ์ 

นอกจากนี้ในการนำเสนอต่อสภาฯ นายพริษฐ์ กล่าวชี้แจงหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ เพื่อต้องการรื้อระบอบประยุทธ์ สร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ส่วนการออกแบบสภาฯ ให้มีส.ส.เขต 350 คน และบัญชีรายชื่อ 150 คน ไม่มีเจตนาปรับระบบเลือกตั้งที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบไปก่อนหน้านี้ เพราะมีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจัดทำขึ้นมาก่อนและยินดีให้แก้ไขเหมือนกับฉบับที่รัฐสภาลงมติเห็นชอบแล้ว

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชน ถือว่าเป็นวัคซีนเร่งด่วนเพื่อแก้ไขระบอบประยุทธ์ เนื้อหาไม่ใช่เป็นความพยายามเพื่อเอาชนะทางการเมือง จึงขอให้สมาชิกรัฐสภาเปิดใจ 

นายพริษฐ์ กล่าวว่า สำหรับการเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญ ไม่ได้ปรับระบบเลือกตั้งและ 4 ข้อเสนอไม่สามารถแก้ได้ทั้งหมด เป็นเรื่องเร่งด่วนเหมือนวัคซีนเข็มที่ 1 เพื่อแก้ปัญหา ไม่ต้องการถูกมองว่าทำแบบสุดโต่ง แต่ต้องการรื้อระบบที่เป็นธรรมกับสังคม ไม่ได้ตอบสนองฝ่ายซ้าย ฝ่ายขวา หรือ โจมตีใคร ให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบ

แต่ต้องการไม่ให้มีประชาชาคนใดเสียเปรียบ ประชาชน 1 เสียงมีสิทธิกำหนดอนาคตประเทศตัวเอง 

นายพริษฐ์ กล่าวว่า นอกจากนี้เชิญชวนประชาชน จับตาการอภิปราย ชั่งน้ำหนักเหตุผล ก่อนโหวตพรุ่งนี้ (17 พ.ย.) ว่าใครจะโหวตยังไงโดยชั้นนี้เป็นวาระแรกรับหลักการหาก ส.ส.- ส.ว.ติดขัด ก็ยินดีชี้แจงวาระที่ 2 แปรญัตติรายมาตรา และพิจารณาวาระ 3 และทำประชามติ จึงไม่เห็นเหตุผลอะไรที่วุฒิสภาจะไม่รับหลักการครั้งนี้ขอรับไปก่อน เพราะการรับหลักการจะแสดงให้เห็นว่ารัฐสภาให้ความสำคัญกับร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเข้าชื่อ

ขอให้หยุดนำข้ออ้างว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ผ่านการออกเสียงประชามติ 16 ล้านเสียงว่าเป็นเสียงสว่นใหญ่ หากอยากวัดจริงๆ ขอให้รับหลักการ เพื่อดูผลการลงประชามติที่เกิดขึ้น หากเลือกตัดหน้าประชาชน ไม่รับหลักการ การอภิปรายจะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไม่ใช่แค่การคัดค้านกลุ่ม Re-Solution แต่คือการไม่ไว้วางใจประชาชนฐานะผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้

 

ยืนยันร่าง รธน.ไม่ขัดแย้ง

นายปิยบุตร ชี้แจงประเด็นข้อกังวลของสมาชิกรัฐสภาบางส่วนกรณีระบบเลือกตั้งของร่างนี้ ที่อาจไปขัดหรือแย้งกับร่างที่นำขึ้นทูลเกล้าฯ ว่าร่างฯนี้จัดทำไว้เพื่อให้ส.ส.ร.ขึ้นมาจัดทำร่าง จึงเปิดประเด็นระบบเลือกตั้งไว้ จากนั้นรัฐสภาเสนอแก้รับบเลือกตั้งบัตรสองใบและผ่านไปแล้ว

ซึ่งตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ต่างจากฉบับปี 2540 และ2550 ที่กำหนดเรื่องพระราชอำนาจกฎหมายและร่างแก้รัฐธรรมนูญเอาไว้ แต่ฉบับปี 2560 กำหนดให้เรื่องพรระราชอำนาจวีโต้เฉพาะร่างพ.ร.บ.ไม่ร่วมร่างแก้รัฐธรรมนูญ จึงเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการจำเป็นต้องถวายคำแนะนำในส่วนนี้

เชื่อว่ามีแนวทางการแก้ไขเปลีjยนแปลงได้ คือตอนนี้ยังไม่ทราบว่ามีการลงพระปรมาภิไธยร่างแก้ระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบเมื่อไหร่ และร่างฉบับนี้อยู่ในชั้นรับหลักการ หากวันนี้ผ่านไปได้จะมีโอกาสแก้ไขเปลี่ยนแปลงวาระที่ 2 และ 3

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

7 ข้อสรุป " ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" เข้าสภาฯ วันนี้

 

กลับขึ้นด้านบน